Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tutvustus

Tutvustus

 PAASUSILM 1.jpg     

Tallinna Lasteaed Pääsusilm asub Haabersti linnaosas, aadressil Järveotsa tee 51, Tallinn. Lasteasutus avati 5. märtsil 1979. aastal Tallinna 108. Lastepäevakodu nime all. 1999. aastast kannab lasteasutus nime Tallinna Lasteaed Pääsusilm. Tallinna Lasteaed Pääsusilm on munitsipaallasteaed. Lasteaia töökeel on eesti keel.

Lasteaias töötab 12 rühma, sõime- ja lasteaiarühmad. Sõimerühmad on 1-3-aastastele lastele ja lasteaiarühmad 3-7-aastastele lastele. Igal rühmal on mängu-, magamis-, riietus- ja tualettruum. Lasteaias on bassein, muusika- ja spordisaal ja kunstituba. Lasteaia kasvu- ja õpikeskkond on innovaatiline ja kaasaegne, mänguvahendid on lastele eakohased ning arendavad. Lasteaial on avar õueala koos staadioni, õuepaviljoni ja erinevate mänguvahenditega. Lasteaia territooriumi ümbritseb park ja lähedal asub Harku järv, mis loob soodsad võimalused õppekäikudeks, matkadeks ja sportlikuks tegevuseks. 

Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Tallinna Lasteaia Pääsusilm õppekava, mis on koostatud lähtuvalt koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini. Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, millega on määratud vastavalt laste eale päevarütm, vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ning kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

Õppe- ja kasvatustegevustes rakendatakse teema- ja projektõpet. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste huvidega, tegevused on lõimitud ja mängulised, kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid ning õuesõpet. Õppetegevust rikastavad mitmed erinevad digi-ja robootikavahendid ning interaktiivsed tahvlid. 

Tallinna Lasteaed Pääsusilm on liitunud programmiga „Kiusamisest vabaks!“, „Roheline kool“ ja "Ettevõtlik Kool" ning kuulub Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku. Lasteaed teeb rahvusvahelist koostööd teiste lasteaedadega välisriikides eTwinningu ja Erasmus+ rahvusvaheliste koostööprojektide kaudu.  

 

 

Lehekülge haldab:

Kristiine-Teele Satsi, arendusjuht
Tel 5181606, e-post: [email protected]

 

Viimati muudetud 21.02.2024