Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustus "Hea lasteaia teerajaja 2021"

Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustus "Hea lasteaia teerajaja 2021"

Tallinna Lasteaed Pääsusilm osales Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogrammis „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“. Meie lasteaiale anti tunnustus "Hea lasteaia teerajaja 2021".  Tunnustus innovaatilise keskkonna mõtestamise ja väärtuskasvatuse eest!

Tunnustusprogrammis „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ osaledes esitasime Tartu Ülikooli eetikakeskusele eneseanalüüsi, kus kirjeldasime parimaid praktikaid, mis on on seostatud ja analüüsitud lähtuvalt lasteaia põhiväärtustest. Lasteaia eneseanalüüsi eesmärk on välja selgitada milline on töötajate arusaam innovaatilisest keskkonnast ja kuidas innovaatiline keskkond toetab laste mängu. Hea lasteaia mudelist lähtuvalt valisime analüüsi peamisteks teemadeks lapse arengulise vajaduse ning kasvamist ja arengut toetava keskkonna. Meie lasteaias mõistetakse väärtuskasvatuse all laste väärtushoiakute kujundamist.