Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Andmekaitse

Andmekaitse

Tallinna Lasteaed Sinilind juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja  Tallinna linna andmekaitsetingimustest

Töötleme Teie isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:
- avaliku ülesande täitmisel (lähtudes järgmistest õigusaktidest: Eesti Vabariigi haridusseadus, Koolieelse lasteasutuse seadus, Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale, Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord, Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis, Koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes)
- juriidilise kohustuse täitmisel (raamatupidamisega seotud andmetöötlus),
- Teiega sõlmitud lepingu täitmisel (töölepingud, majanduslepingud).
Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks nõusoleku ning nimetame töödeldavad isikuandmed.
Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb esitada avaldus e-posti aadressil [email protected] ning me kustutame Teie andmed.

Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse Tallinna linna ametiasutuste dokumendiregistris 

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Nõusoleku vorm ja andmekaitsetingimused leiad siit:
Nõusolekut vajame järgmistel juhtudel:
1. E-lasteaia keskkonda kasutajakonto loomiseks (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, isikukood)
2. Lapse nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks lasteaia veebilehel või lasteaia sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on lasteaiaelu kajastamine.
3. Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel rühma lastevanemate listi.
Hõlbustamaks õpetajate ja lasteaia juhtkonna suhtlemist lastevanematega ning teabe kiireks edastamiseks loob lasteaed iga rühma lastevanemate e-posti aadressidest listi.Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.

Lasteaed ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks.

Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil [email protected].

Lasteaia andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamist, on õppealajuhataja Kaie Siim, e-post: [email protected]

 

Viimati muudetud 08.06.2023