Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Avalik teave


Korruptsiooniriskide ja nende maandamise ning korruptsiooniennetuse meetmete rakendamise eest vastutav isik on õppealajuhataja Kaie Siim  oppeala@sinilind.edu.ee 6588774 
Alus: Direktori käskkiri 18.10.2022   nr 1-2/17 Korruptsiooni ennetamise eest vastutava isiku määramine ja kinnitamine

Töökohad millega kaasneb ametiseisund: 

Anu Sarap, direktor                                                       direktor@sinilind.edu.ee 6536256

Kaie Siim, õppealajuhataja                                          oppeala@sinilind.edu.ee 6588774 

Marika Lillo, direktori asetäitja majanduse alal     majandus@sinilind.edu.ee 5287745
Alus : Direktori käskkiri 
29.09.2021 nr 1-2/8 Ametiisikute määramine ja kinnitamine

Majanduslikult aruandev isik lasteaias on majandusjuhataja Marika Lillo
Alus: Direktori käskkiri 02.09.2021 nr 1-2/3 Majanduslikult aruandva kohustusliku isiku määramine


 

Viimati muudetud 08.06.2023