Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kiusamisest vabaks – lapsevanematele

Kiusamisest vabaks – lapsevanematele

Käesoleva kirjaga soovime teile teatada, et terve lasteaaed töötab kiusamisvastase programmiga “Kiusamisest vabaks”, mille on koostanud Taani organisatsioon Rad Barnet (Päästa Laps) ja kroonprintsess Mary Fond.

Edaspidi olete lapsevanemana samuti kaasatud programmi töösse. Loodame, et toetate kiusamist ennetavat tegevust, sest programmi “Kiusamisest vabaks” tulemus sõltub ka teie panusest.

“Kiusamisest vabaks” – varakult tegutsema

Kiusamist räägitakse tavaliselt seoses kooliga, eriti 4. – 7. klassi laste seas. Kiusamise seeme külvatakse juba  lasteaias ja see idaneb edasi algklassides. Seetõttu tuleb hakata varakult tegutsema.

Red Barnet ja Mary Fond alustasid Taanis 3 – 8 aastaste lastele suunatud kiusamisvastase projektiga. Projekti arendati edasi kroonprintsess Mary initsiatiivil, kes sai idee Austraalia organisatsioonilt The Anallah and Mdeline Foundation. Programmi materjalid on koondatud kahte kohvrisse – üks kohver on lasteaiale ja teine algklassidele. Mõlemad “Kiusamisest vabaks” kohvrid on kokku pandud selleks, et asuda aegsasti kiusamise vastu tegutsema. Eestis on metoodika maaletoojaks ja projekti elluviijaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Meeldiva keskkonna loomine

Programmiga “Kiusamisest vabaks” tahetakse arendada lasteaialaste vahel häid, sallivaid ja üksteist austavaid suhteid. Eesmärk on saavutada käitumiskultuur, kus lapsed hoolivad üksteisest ja astuvad julgelt kiusamise puhul vahele, aidates kaaslast, kellel on raske ennast kaitsta. Seega pole programmi “Kiusamisest vabaks” kestvus piiritletud lühiajalise projektiperioodiga, vaid on mõeldud pikemaajalise tegevusena, mis puudutab kogu koolieelset aega. Kiusamisvastane programm keskendub järgmistele põhimõtetele:

  • Täiskasvanud vastutavad laste seas toimuva kiusamise eest.
  • Kiusamisega tuleb ennetavalt tegeleda
  • Kiusamisvastase töö uus sihtrühm on kiusamise pealtvaatajad
  • Lastevahelise sallivuse, austuse, hoolivuse ja julguse arendamine

Sõber Karu

Sõber Karu on “Kiusamisest vabaks” maskott. Mängukaru on läbi aegade olnud hinnatud kaaslane erinevates kultuurides üle kogu maailma. Karust kiirgub turvalisust, lahkust ja sõbralikkust. Mänguasi peab meenutama lasteaialastele, et neil tuleb üksteisega hästi läbi saada – olla hea kaaslane.

Sihtrühmad

Kiusamisvatane programm on suunatud kolmele sihtrühmale:

  • Lastega töötavad spetsialistid, keda innustatakse ja juhendatakse kiusamist ennetava keskkonna loomisel. Õpetajad on eeskujudeks ja inspireerijateks.
  • Lastevanemad, keda otseste ettepanekutega innustatakse programmi tegevusi toetama ja vastutust võtma.
  • Lapsed. Programmi siht on muuta terve rühm aktiivsemaks. Erilist tähelepanu pööratakse passivsetele pealtvaatajatele, kes moodustavad tähtsa osa tõrjumismudelist.

Programmi “Kiusamisest vabaks” kohvris on materjalid ja vahendid kõigile kolmele sihtrühmale. Programmi tulemuslikkuse nimel on meie koostöö üluoluline, et ennetada kiusamist nii lasteaias kui ka koolis ja luua laste vahel rikastavad ja meeldivad suhted, mille laps saab oma edasisse ellu kaasa võtta.

Sõbralike tervitustega teie Sinilinnu meeskond

Viimati muudetud 09.07.2024