Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia tasud

Lasteaiatasu koosneb lapsevanema poolt makstavast osalustasust ja toidurahast.

Lasteaia arve esitab Tallinna Finantsteenistus vanema poolt antud e-maili aadressile kalendrikuu alguses.

Tasumine toimub arve alusel panka arvestades maksetähtaega. Lapse ja lapsevanema andmete (telefon, aadress, isikukood, e-post) õigsuse eest vastutab lapsevanem.
Arvet puudutavate andmete muutumisel palume vanemal esitada vabas vormis avaldus lasteaia direktorile.Kui arve ei ole jõudnud teie postkasti siis palun
kontrollige rämpsposti kausta.

Samuti soovitame edaspidi tellida selle teenuse arve e-arvena internetipanka, et hõlbustada tasumist.

Internetipangas saate e-arve tasuda kas eeltäidetud maksekorralduse alusel käsitsi või sõlmida e-arve püsimakse lepingu, et pank teeks e-arve alusel ülekande automaatselt. Teil tuleb vaid tagada, et arvelduskontol oleks ülekande tegemise ajal piisavalt raha. Lisateavet e-arve püsimakse teenuse kohta leiate oma panga veebilehelt.

Toiduraha

Tallinna Linnavalitsuse võttis vastu 21.12.2022 määruse nr 42 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“, millega kehtestati Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,70 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 3,00 eurot päevas.


Toidukulu tasumisest vabastamise  aluseks on vanema avaldus.


Kohatasu

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 79,79 eurot kuus.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Kohatasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.

Kohatasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.
 

Viimati muudetud 11.01.2023