Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia tasud

Lasteaiatasu koosneb lapsevanema poolt makstavast osalustasust ja toidurahast.

Lasteaia arve esitab Tallinna Finantsteenistus vanema poolt antud e-maili aadressile kalendrikuu alguses.

Tasumine toimub arve alusel panka arvestades maksetähtaega. Lapse ja lapsevanema andmete (telefon, aadress, isikukood, e-post) õigsuse eest vastutab lapsevanem.
Arvet puudutavate andmete muutumisel palume vanemal esitada vabas vormis avaldus lasteaia direktorile.Kui arve ei ole jõudnud teie postkasti siis palun
kontrollige rämpsposti kausta.

Samuti soovitame edaspidi tellida selle teenuse arve e-arvena internetipanka, et hõlbustada tasumist.

Internetipangas saate e-arve tasuda kas eeltäidetud maksekorralduse alusel käsitsi või sõlmida e-arve püsimakse lepingu, et pank teeks e-arve alusel ülekande automaatselt. Teil tuleb vaid tagada, et arvelduskontol oleks ülekande tegemise ajal piisavalt raha. Lisateavet e-arve püsimakse teenuse kohta leiate oma panga veebilehelt.

Toiduraha

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määrus nr 17  Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord).

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel.

Alates 01.augustist 2022 on toidukulu päevamaksumus lasteaias sõimelapsele 1,67 eurot ja aialapsele 2,99 eurot.( Alus Tallinna Lasteaed Sinilind direktori 30.06.2022 käskkiri nr 1-2/8).

Tallinna Lasteaias Sinilind on Tallinna linna elanikele lapsevanema poolt tasustatav toidupäeva aiarühmas 0.99 eurot päev.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea. 

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus.

Kohatasu

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 79,79 eurot kuus.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Kohatasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.

Kohatasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.
 

Viimati muudetud 08.07.2022