Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppekava ja selle eesmärgid

Tallinna Lasteaed Sinilind õppekavaga saab tutvuda siit

Lähtuvalt lasteaia prioriteetidest ja õppeaasta kokkuvõttes selgunud parendustegevustest on 2022/23 õppeaasta teema sõnastatud järgmiselt:

Mida külvad, seda lõikad

Õppeaasta prioriteet hõlmab endas järgmisi eesmärke:

 1. Laps oskab tegutseda ja õppida õues sihiteadlikult ja loodust säästvalt, tunneb looduse ja taimekasvatuse põhitõdesid.
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad tegevused:
 • Õuesõpe planeeritult 1 kord nädalas
 • Taimekastide ja kasvuhoone eest hoolitsemine koos lastega
 • Toas taimede kasvatamine, nende eest hoolitsemine
 • Kasvatatud taimedest koos toidu tegemine
 • Loodushoiu teemalised tegevused ja tähelepanu juhtimised – prügi, õueala korrashoid, käigud meie lasteaia ümbruses
 • Temaatilised õppekäigud
2.  Laps oskab käituda vastavalt seatud väärtuskasvatuse eesmärkidele
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad tegevused:
 • Isiklik eeskuju
 • Grupitööd, paaristööd, rollimängud
 • Õppetöös seatud väärtuskavatuse eesmärkide täitmine
 • Laste tähelepanu juhtimine sõbralikele suhetele, üksteise aitamisele
 • Erisustega arvestamine, tolerantsed suhted kõigi vahel

Viimati muudetud 22.02.2023