Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppekava ja selle eesmärgid

Tallinna Lasteaed Sinilind õppekavaga saab tutvuda siit

Lähtuvalt lasteaia prioriteetidest ja õppeaasta kokkuvõttes selgunud parendustegevustest, samuti arvestades Tallinna Haridusameti teema-aasta põhimõtteid, on 2023/24 õppeaasta teema sõnastatud järgmiselt:

Erinevus rikastab
Õppeaasta prioriteet hõlmab endas järgmisi eesmärke:

 1. Laps oskab ja tahab koos tegutseda endast erinevat emakeelt rääkivate lastega, mõistab, et olemas on erinevaid kultuure ja tavasid.
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad tegevused:
 • Grupitööd ja paaristööd erinevat emakeelt rääkivate lastega
 • Haridusameti teema-aasta tegevusplaani järgimine
 • Teemanädalad
 • Võimalusel esinejate kutsumine, koostöö lapsevanematega
 • Rahvustoitude valmistamine
 • Interneti vahendusel teiste kultuuridega tutvumine
 • Õppekäigud
2. Iga rühm on välja toonud oma eripära vastavalt rühmas kasutatavatele metoodikatele, võtetele jms.
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad tegevused:
 • Eripära sõnastamine rühma siseselt
 • Vanematele tutvustamine
 • Kajastamine lasteaia kodulehel
 • Piltide tegemine, näitused
 • Õppeaasta lõpus kokkuvõtted

Viimati muudetud 04.09.2023