Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus, metoodikad ja tugiteenused (sealhulgas hariduslike erivajadustega laste õppe korraldamise põhimõtted, laste arengu jälgimise ja lapsevanematele tagasiside andmise põhimõtted) on toodud ära lasteaia õppekavas. 
 

Viimati muudetud 08.06.2023