Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Roheline Kool

Roheline Kool

Rohelise kooli tutvustus | Tallinn

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 50 000 õppeasutust rohkem kui 65 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda rohekooli kodulehelt siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Rohekoolis on kokku 12 teemat, õppeaastas keskendutakse kolmele teemale.
Rohelise kooli programmi teemad:
 • Elurikkus ja loodus
 • Kliimamuutused
 • Globaalne kodakondsus
 • Tervis ja heaolu
 • Meri ja rannik
 • Prügi
 • Jäätmed
 • Õueala
 • Transport
 • Energia
 • Vesi
 • Toit
Süsteemsuse tagab programmi seitsmesammulise tegevusjuhise elluviimine:
 1. Keskkonnatöörühma moodustamine
 2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
 3. Tegevuskava koostamine
 4. Monitooring ja hindamine
 5. Tegevuste sidumine õppekavaga
 6. Teavitamine ja kaasamine
 7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.
Meie õppeasutus liitus programmiga 2016. aastal. Eduka programmis osalemise ja süsteemse keskkonnaharidusliku tegevuse kinnituseks omistati 2017. meie õppeasutusele keskkonnamärgis “Roheline lipp”. Rohelipu kasutusõigus antakse õppeasutusele kaheks aastaks ning oleme seda märgist järjepidevalt uuendanud.


2022/2023 teemad on: vesi, prügi, tervis- ja heaolu.

Suuremad ettevõtmised lasteaias sel õppeaastal, mis lähtuvad antud teemadest:
 • Terve õppeaasta vältel õuesõpe vähemalt kord nädalas, igapäevased õueskäimised ja liikumistegevused, personali virgutusvõimlemine kolmapäeviti.
 • Mudilasnõukogu kogunemised kord kuus, kus arutletatakse Rohelise kooli teemadel;
 • Märts on prügikuu - prügisorteerimise mäng galeriis, taaskasutusnäitused aknalaudadel;
 • 22. märtsil on veepäev - lasteaias orienteerumismäng erinevate tegevuspunktidega;
 • Sammude kogumise võistlus märtsis ja aprillis koos Lepatriinu lasteaiaga;
 • Õppekäigud veekogude äärde, seal leiduva prügi kaardistamine;
 • Võimlemistegevused Harku järve ääres; 
 • Programm "Loodusrada kutsub külla" Mustamäe lasteaedadele;
 • Keskkonnaülevaatus maikuus;
 • Vihmausside elukeskkonna näitlik mudel, liigub rühmast-rühma. 
Sel õppeaastal seisab taaskord ees rohelise kooli lipu taotlemine. 

Rohelise kooli ja tervisemeeskonna liikmed 2022/2023 õppeaastal: Kaie Siim (õppealajuhataja), Kaidi Kiisel (Värvukeste rühma õpetaja), Angela Pillam (Peoleode rühma õpetaja), Jaana Danilson (muusikaõpetaja). 

Kord aastas (kevaditi) toimub keskkonnaülevaatus. Ettevalmistatud küsitlusele vastavad kõik maja töötajad ja see selgitab välja töötajate teadlikkuse Rohelise kooli põhimõtetest ja teemadest. Link küsitluse eelvaatele asub siin:
https://docs.google.com/forms/d/1lEm2N__5d03Kqggf6i5aTrM57-FtiUTvm2c7Og7YFwA/prefill


Rohelise kooli tegevuskava 2022/2023 asub siin: 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSHVWQMXn7r4j5xOX6wn048MdOeXat9xqVhciPxX-n9wCXcOeBVJgDUz6-k4Mzacg/pub

Planeeritud on kolm Rohelise kooli meeskonna koosolekut:
https://docs.google.com/document/d/1j57ACwxqjGahKxaOFsNnWFm0RQ5cSabP/edit
https://docs.google.com/document/d/1tZdZqsZPSbm7vFu5lBMEdUtH9HQF3-xI/edit
Kolmas koosolek toimub maikuus, kus võetakse kokku õppeaasta ja tehakse plaanid uueks õppeaastaks. Lisaks dokumenteeritud koosolekutele on toimunud jooksvad vestlused liikmete vahel meedia vahendusel. 
 

Viimati muudetud 03.05.2023