Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Roheline Kool

Rohelise kooli tutvustus | TallinnRoheline kool on ülemaailmne programm, milles osaleb osaleb 49000 kooli 64 maalt.
Programmi juhib ülemaailmse haardega organisatsioon  Foundation for Environmental Education (FEE) - valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana.
FEE kaheksa Hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunud organisatsioonid:

 1. Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.
 2. Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.
 3. Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.
 4. Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.
 5. Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.
 6. Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.
 7. Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
 8. Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.

Rohelise kooli programm Eestis 

Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS).

ELKS on FEE täieõiguslik liige. Lisaks Rohelise kooli programmile juhib randade ja väikesadamate jaoks mõeldud Sinilipu programmi.

Programmis osalemist toetab Tallinna Keskkonnaamet.

ELKS on sõlminud lepingu MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusega HARED Rohelise kooli programmi tegevuste organiseerimiseks ja korraldamiseks.

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi

 1. Seitsmest sammust koosnev strateegia "The Seven Steps".
 2. Käsitletavad teemad "Eco-Schools Themes".
 3. Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.

Rohelise kooli strateegia seitse sammu

 1. Keskkonnatöörühma moodustamine
 2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
 3. Tegevuskava koostamine
 4. Monitooring ja hindamine
 5. Tegevuste sidumine õppekavaga
 6. Teavitamine ja kaasamine
 7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

Rohelise kooli teemad

 1. Elurikkus ja loodus
 2. Kliimamuutused
 3. Energia
 4. Globaalne kodakondsus - vaata näiteks Maailmakooli kodulehte
 5. Tervis ja heaolu
 6. Meri ja rannik
 7. Prügi
 8. Kooliõu
 9. Transport
 10. Jäätmed.

Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Teemad tulenevad eelmise perioodi keskkonnaülevaatusest ja õppenõukogu aruteludest. 

2022/2023 teemad on: vesi, prügi, tervis- ja heaolu.

Suuremad ettevõtmised lasteaias sel õppeaastal, mis lähtuvad antud teemadest:

 • Terve õppeaasta vältel õuesõpe vähemalt kord nädalas, igapäevased õueskäimised ja liikumistegevused, personali virgutusvõimlemine kolmapäeviti.
 • Mudilasnõukogu kogunemised kord kuus, kus arutletatakse Rohelise kooli teemadel;
 • Märts on prügikuu - prügisorteerimise mäng galeriis, taaskasutusnäitused aknalaudadel;
 • 22. märtsil on veepäev - lasteaias orienteerumismäng erinevate tegevuspunktidega;
 • Sammude kogumise võistlus märtsis ja aprillis koos Lepatriinu lasteaiaga;
 • Õppekäigud veekogude äärde, seal leiduva prügi kaardistamine;
 • Võimlemistegevused Harku järve ääres; 
 • Programm "Loodusrada kutsub külla" Mustamäe lasteaedadele;
 • Keskkonnaülevaatus maikuus;
 • Vihmausside elukeskkonna näitlik mudel, liigub rühmast-rühma. 
Sel õppeaastal seisab taaskord ees rohelise kooli lipu taotlemine. 

Rohelise kooli ja tervisemeeskonna liikmed 2022/2023 õppeaastal: Kaie Siim (õppealajuhataja), Kaidi Kiisel (Värvukeste rühma õpetaja), Angela Pillam (Peoleode rühma õpetaja), Jaana Danilson (muusikaõpetaja). 

Rohelise kooli tegevuskava 2022/2023 asub siin: 

<https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSHVWQMXn7r4j5xOX6wn048MdOeXat9xqVhciPxX-n9wCXcOeBVJgDUz6-k4Mzacg/pub> 

Viimati muudetud 14.03.2023