Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toidupäeva maksumus

Alates 01.08.2022 on Tallinna Lasteaias Sinilind üle toitlustusteenuse pakkujaks P. Dussmann Eesti AS.

Sõimerühma toidupäeva maksumus on 1.67 eurot (Tallinna linn tasub 1,67 eurot) ja aiarühma toidupäeva maksumus 2.99 eurot (Tallinna linn tasub 2,99 eurot).

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsuse ja direktori käskkirjaga kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommikusöögi, lõunasöögi ning õhtuoote tasu. 

Tallinna Linnavalitsuse võttis vastu 21.12.2022 määruse nr 42 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“, millega kehtestati Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,70 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 3,00 eurot päevas.