Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia visioon, missioon, väärtused

Visioon

Tallinna Lasteaed Sipsik on tunnustatud omanäoline lasteaed, kus on koostöös huvigruppidega loodud mitmekesine ning loovust arendav õpi – ja kasvukeskkond kõikidele õppijatele.

Missioon

Tallinna Lasteaed Sipsik võimaldab lapsel omandada teadmisi ja oskusi ning saada kogemusi lapse- ja keskkonnasõbralikus kasvukeskkonnas läbi: 

  • lapse arenguks soodsate tingimuste loomise
  • tervisliku eluviisi kujundamise
  • koostöö perega
  • meeskonnatöö

 

Väärtused

Meie jaoks olulised väärtused on professionaalsus ja turvalisus. Meie põhiväärtusi toetavad lisaväärtused, mis peituvad sõnas Sipsik.

S – sõbralikkus - oleme usaldusväärsed, viisakad ja abivalmid;
I  – innovaatilisus - oleme uuendusmeelsed ja avatud; 
P – pühendumine - teeme oma tööd hästi ja väga hästi; 
S – sallivus - hoolime, mõistame ja märkame; 
I  – inspiratsioon - inspireerime ennast ja teisi enda ümber, oleme loovad; 
K – koostöö - tahame, oskame ja loome koos huvigruppidega parima keskkonna

Lasteaia moto:  lapse päev alaku rõõmuga ja lõppegu rahuloluga.

Tallinna lasteaia Sipsik õpetajate poolt loodud animatsiooni väärtustest leiab siit

 

Lehekülge haldab:

Carmen Soo, dirketor
Tel 648 1752, e-post: info@sipsik.edu.ee

Viimati muudetud 28.02.2022