Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta moto:

Tark ei torma!

Õppeaasta 2023-24 eesmärgid:

  • Läbi programmi „Ettevõtlik kool“ tegevuste on toetatud laste ettevõtlikust ning innustatud neid olema julged, enesekindlad, iseseisvad ja tegusad.
  • Lapsest lähtuva õpikäsituse rakendamisel on kujundatud laste tulevikuoskusi sh digipädevust.
  • Õpetajad rakendavad igapäevategevustes mitmekesiseid õpetamismeetodeid, mis arvestavad laste eripärade ja huvidega.
  • Läbi erinevate programmide sh programmi „Kiusamisest vabaks!“ on toetatud rühma heaolu edendamisel laste eneseregulatsioonioskusi ja seotusvajadust, programm on läbivalt lõimitud õppe- ja kasvatusprotsessi.
  • Läbi programmi „Roheline kool“ on toetatud lapse keskkonnateadlikkuse kujunemist,  edendades jätkusuutlikku arengut ja väärtustades loodust ning meid ümbritsevat keskkonda.
  • Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel on rakendunud Reggio Emilia pedagoogika põhimõtted, millest lähtuvalt on planeeritud projektõpe, õppekäigud ja tegevused rühmades
  • Toetatud on laste terviseteadlikkust sh toiduteadlikkust ja söömisharjumuste kujundamist ning suurendatud on laste ja perede liikumisaktiivsust.
 

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024