Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Lasteaia Sipsik arengukava 2021 - 2023

Tallinna Lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2021 – 2023 on dokument, mis on suunatud organisatsiooni arendustegevusele ja mille koostamise eesmärgiks on lasteaia arengu põhisuundade ja –valdkondade määratlemine, lasteaia kolme aasta tegevuskava koostamine ning arengukava uuendamise korra sätestamine.

Tallinna Lasteaed Sipsik arengukava on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 5. jaanuari 2021 käskkirjaga nr T-7-1/21/2 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste arengukavade kinnitamine“

Tallinna Lastaed Sipsik arengukavaga 2021 - 2023 saab tutuvuda siin.

 

Lehekülge haldab:

Carmen Soo, direktor
Tel 648 1752, e-post: info@sipsik.edu.ee

Viimati muudetud 19.07.2021