Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tugiteenused

Tugiteenused

Laste arenguliste ja hariduslike erivajaduste varajase märkamise ning individuaalse arengu toetamiseks on lasteaias Sipsik tööl 1,0 koormusega eripedagoog. Lisaks  teeb Tallinna Lasteaed Sipsik koostööd Tallinna Õppenõustamiskeskuse logopeedi ja sotsiaalpedagoogiga.

Logopeediline nõustamine on lapse suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamise või arendamise võtete soovitamine.

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine on lapsega seotud sotsiaalsete probleemide ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

Tallinna Õppenõustamiskeskus
Aadress: E. Vilde tee 69 Tallinn
telefon: 57409754
e-post:[email protected]
Loe lähemalt: www.tonk.ee

Kaasava hariduse rakendamiseks leiab täiendavat infot  ka sotsiaalministeeriumi  infomaterjalist „Kes aitab ja kuhu pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?“ (juhendmaterjal) , mis on mõeldud erivajadusega lapse vanemale. Materjali eesmärk on toetada erivajadusega lapse vanemat ning lihtsustada abi leidmist. Juhendilt on leitav ülevaade erinevate asutuste rollidest peredele sobivaima toe ja abi leidmisel. Lisaks eeltoodule on info erivajadusega laste tugisüsteemi kohta leitav ka reformi veebilehel https://sm.ee/erivajadusega-laste-tugisusteemi-reform-0.

 

Viimati muudetud 21.02.2024