Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaeda vastuvõtt

Lasteaeda vastuvõtt


Lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias saab taotleda iseteeninduskeskkonnas. Lapsevanemal on võimalus teha kuni kolm lasteasutuse valikut ja märkida koha soovimise aeg.   Taotlust on võimalik esitada ka ühe valitud lasteasutuse direktorile koha pealsaata digiallkirjastatuna e-postiga või täita ka lasteaias koha peal.  Taotluse vorm (.pdf, täita saab tarkvaraga Adobe Reader)  

Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki. Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist lasteaeda. 

Tallinna Arbu Lasteaias on kaks tasandusrühma. Rühma täituvus on kuni 12 last.
Tasandusrühma koha taotlemiseks tuleb esitada taotlus, milles tuleb eraldi märkida, et vanem soovib kohta tasandusrühmas. Lisaks avaldusele tuleb lapsevanemal koha taotlemisel esitada nõustamiskomisjoni otsus. Täpsemat infot erivajadusega lapsele koha taotlemseks leiate siit.

Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Lisainfo saamiseks võiks esmalt pöörduda direktori poole.
 

Kui tekib probleeme lasteaiakoha leidmisel, pöörduge Tallinna Haridusameti alushariduse spetsialistide poole.

Viimati muudetud 11.06.2024