Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaedade territooriumite asfalteerimine

Lasteaedade territooriumite asfalteerimine

RIIGIHANKE KUULUTUS

 

Tallinna Kommunaalamet (edaspidi hankija (registrikood 75014913) soovib sõlmida hankelepingut,

mille eesmärk on Tallinnas lasteaedade territooriumite asfalteerimine vastavuses kehtivates standardites, määrustes ning normides toodud nõuetega.

 

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

14.06.2010

Riigihanke nimetus

Tallinnas, lasteaia territooriumite asfalteerimine

Riigihanke lühiiseloomustus

 

Ehitustöö sisaldab vana asfaltbetoonkatte freesimist, profileerimist ja uue asfaltbetoonkatte paigaldust, äärekivide vahetust, kõnniteede asfalteerimist, haljastustöid ning kogu töö üleandmist Tellijale, Täitjale ja haldajale

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

14.06.2010

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

17.06.2010

Osalemistaotluste esitamise tähtaja pikendamine

 

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Kirjalik taotlus, pakkuja ning esindaja kontaktandmetega.

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

(Selgitus: ametinimetus, e-post, telefon)

Ain Orav, Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, [email protected],  6 404 372

 

Viimati muudetud 21.02.2024