Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lastekodu ehitustööd

Lastekodu ehitustööd

Veebileht vene keeles/Страница на русском

26. juunil algavad Lastekodu tänava suuremahulised rekonstrueerimistööd, mille käigus valmib kvaliteetne linnaruum, kus on mugav ja turvaline liikuda eelkõige jalgsi ning jalgrattaga. Ehitustöödega kaasnevad ümberkorraldused kesklinna liikluses ja hilisemates etappides ka ühistranspordi töös. Ehitustööde teostamine eeldab ajutisi teede sulgemisi ja liikluse ümberkorraldusi, kuid kohalikele elanikele, jalakäijatele ja ratturitele on läbipääs tagatud kogu ehitusperioodi vältel. 

Lastekodu tänava ehitustööde avalik tutvustus toimus 12.06 algusega kell 17.30 Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna saalis (Liivalaia 40). Avalikul tutvustusel tutvustati ehitustööde ajakava, erinevates etappides tehtavaid töid, liikluskorraldust tööde ajal ning vastati osalejate küsimustele. Üritus on järelvaadatav allpool.

Esitluse slaididega saab tutvuda siit.

Ehituse etapid:

  • 17. juunil suletakse materjalide ladustamiseks osaliselt Kreutzwaldi tänav Tartu mnt ja Lastekodu tn vahelises lõigus. Kuni 26.06 on tagatud tavaliikluse läbipääs mõlemas suunas. Materjalide tõstetööde ajal võib esineda tänavalõigu lühiajalisi sulgemisi.
  • Ehitustöid alustatakse 26. juunil, kui liiklusele suletakse Lastekodu tänava lõik Liivalaia ja Keldrimäe tn vahel ning 19. juulini on suletud Lastekodu ja Gildi tänava ristmik. Kohalikele elanikele tagame ligipääsu oma kinnistutele. Kogu ehitusperioodi tagatakse jalakäiatele läbipääs.
  • Edasistel etappidel alates 1. juulist on ettenähtud tehnoloogiast tingitud sulgemised Liivalaia-Tartu mnt ristmikul ning Liivalaial tänava Tartu mnt ja Lastekodu tn vahelisel lõigul. Sellest tulenevalt suunatakse ajavahemikul 15.07 – 24.07 ümbersõidule bussiliinid nr 2 ja 15 Liivalaia, Lauteri ja Lembitu tänavate kaudu. Täielikult taastub Tartu mnt – Liivalaia ristmikul tavapärane liiklus augusti teises pooles. 
  • Järgnevad tööde etapid toimuvad piki Lastekodu tänavat Odra ja Masina tänava suunas.

NB! Täpsetes kuupäevadest võib tekkida muudatusi tingitult ilmastikust või ettenägematutest asjaoludes. Kui mõni etapp teostatakse kiiremini, siis järgmiseid alustatakse varem, et lühendada kogu protsessi pikkust.

Lihtsustatud liiklusskeemid:

Lastekodu tn (Liivalaia-Keldrimäe) & Gildi tn ristmik 26.06.24 - Juuli 2025

Liivalaia 01.07-10.07.2024

Liivalaia 11.07-16.08.2024

Liivalaia 15.07-21.07.2024

Liivalaia 22.07-24.07.2024

Liivalaia 25.07-16.08.2024

Tööde kirjeldus:

Lastekodu tänav rekonstrueeritakse terves ulatuses – Liivalaia tänavast kuni Masina tänavani ning lisaks ka Masina tänava lõiku Lastekodu tänavast Tartu maanteeni. Liiklejate ohutuse tagamiseks kavandatakse tänaval piirkiirus kuni 30 km/h ning liikluse rahustamiseks rakendatakse ka erinevaid meetmeid, nagu tõstetud ristmikud, kitsad sõidurajad ning minimaalse suurusega pöörderaadiused.


Tööde aja- ja tegevusplaanis on lähtutud tehnoloogilise protsessi eripäradest ning ehitaja annab endast parima, et püsida ajagraafikus ning kohalike kui ka kõigi linlaste igapäevaelu võimalikult vähe häirida. Siiski peab arvestama, et ehitus tekitab paratamatult ka müra ja tolmu.
Kõigepealt toimuvad vajalikud tööd maa-aluste trasside ümberehituseks. Sellel aastal teostatakse suuremahulisemad kommunikatsioonide ehitustööd Lastekodu tänava Liivalaia ja Odra tänava vahelisel lõigul. Lõigul Odra tn – Masina tänav – Tartu maantee jätkatakse trassitöödega järgmise aasta alguses. Tööd hõlmavad sooja- ja kaugjahutustorustiku paigaldustöid, uute vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamist, elektri- ja sidetrasside ehitustöid ning gaasitrasside kaitsmis- ja ehitustöid. Sõidu- ja kõnniteede ning jalg- ja jalgrattateede rekonstrueerimine on kavandatud järgmisse aastasse. Tööde hilisemates etappides rajatakse uus tänavavalgustus, paigaldatakse tänavamööbel, toimuvad haljastustööd ning liikluskorraldusvahendite paigaldamine. Odra tänava ületus ning Bussijaama ümbrus on hetkel planeeritud 2025. aasta algusesse.

Teavitus: 

  • Olulisteks ehitusetappideks valmistatakse ette ajutise liikluskorralduse skeemid, mis annavad täpsemad juhised, kust ja kuhu liiklus ümber suunatakse, kuidas saavad liikuda jalakäijad ning kuidas pääsevad oma kodudeni tööde piirkonda jäävad elanikud. Liiklejatele soovitakse võimalusel ehitustööde perioodil vältida piirkonnas autoga liikumist.
  • Kui tekib vajadus tehnoloogilisel põhjusel teha tööd ka töövälisel ajal, siis antakse sellest kohalikele elanikele ette teada.
  • Vahetult ehitusalal paiknevad korteriühistuid informeeritakse jooksvalt liikluskorralduslike muudatuste puhul ja ka prügiveo korraldusest.

Ühistranspordi muudatused:

Muudetud liikumisteega bussiliinide peatustesse paigaldatakse infomaterjalid. Kõigil ümbersõidule suunatud liinidel on tagatud ümberistumisvõimalused lähimates ühistranspordi peatustes. Ümbersõidul olevatel liinidel võib esineda hilinemisi ning kesklinna piirkonnas võib pikeneda jalgsikäigumaa pikkus peatustesse.

Sõiduplaanid, reisiplaneerija, liinide liikumisteed ja peatused on leitavad ehituse alguseks veebilehelt transport.tallinn.ee.


Ehitustöid teostab AS TREF Nord ja Magma AS Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel. Ehitusobjekti järelevalvet teostab TPJ Inseneribüroo OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on ligikaudu 14 miljonit eurot, millest ligi 3,5 miljonit kaasfinantseerib vee-, sadevee- ning kanalisatsioonitrasside ehitusel AS Tallinna Vesi ning kaugkütte ja -jahutuse trasside rajamisel 5,16 miljoni ulatuses AS Utilitas Tallinn (summad ei sisalda KM). Tööde lepinguline tähtaeg on 23.11.2025.

 

Viimati muudetud 14.06.2024