Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lastekodu tänava eskiisi avalik tutvustus 12. aprillil 2023

Lastekodu tänava eskiisi avalik tutvustus 12. aprillil 2023

Lastekodu vaade.png
→ Страница на русском языке 

Tallinna linn plaanib rekonstrueerida Lastekodu tänava, et muuta see kaasaegseks, rohelisemaks ja kõikide liiklejatega arvestavaks. Eelmise aasta oktoobris toimus projekteerimistingimuste eelnõu tutvustav avalik arutelu ning nüüd soovime tutvustada selle alusel valminud eskiisprojekti.


Lastekodu tänava eskiisi avalik tutvustus toimus 12. aprillil 2023 kell 17.30 Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna ürituste saalis aadressil Liivalaia tn 40 (sissepääs peauksest 15 m Juhkentali tänava pool). Vaadake videot:


Projekt hõlmab Lastekodu tänavat kogu ulatuses – Liivalaia tänavast kuni Masina tänavani ning lisaks ka Masina tänava lõiku Lastekodu tänavast Tartu maanteeni. Rekonstrueerimise tulemusel saab Lastekodu tänavast täiesti uus ja kvaliteetne linnaruum, mis moodustab koos lähiaastatel täielikult uueneva Keskturu alaga ühtse terviku. Pärast rekonstrueerimist saab Lastekodu tänaval ka jalgrattaga mõnusas ja turvalises keskkonnas liikuda.

Asendiplaanid ja joonised
Asukoha skeem 
Asendiplaan 1 
Asendiplaan 2 
Asendiplaan 3 
Asendiplaan 4 
Asendiplaan 5 
Liiklusskeem 
Ristlõiked 1 
Ristlõiked 2 

NB! Tegemist on esialgse eskiisiga ja lahendus täpsustub edasise projekteerimise käigus projekti avaliku tutvustuse järel.

Projekti üldkirjeldus

Käesoleva tööga on ette nähtud Lastekodu tn ning Masina tn rekonstrueerimine lõigul Liivalaia tn – Tartu mnt. Eskiislahenduses on määratud erinevatele liiklejatele mõeldud liikumiskoridoride laiused ning tänavaruumi üldine jaotus haljastuse, jalakäijate, ratturite, parkimise ja autoliikluse vahel. Rekonstrueerimisega kujundatakse tänavaruum ümber selliselt, et liiklemiseks jääb oma ruum nii sõidukitele, jalgratturitele ning jalakäijatele.

Tänavaruum

Lastekodu tänav, olles kergliiklejate põhiliseks ühendusteeks Tallinna bussijaama ning kesklinna vahel, toimib rattaliikluse ning jalakäijate seisukohalt transiitteena. Võttes arvesse ka Keskturu lähedust, mida külastab hinnanguliselt kümneid tuhandeid inimesi päevas, on tänava rekonstrueerimisel pandud erilist rõhku sellele, et see moodustaks kergliiklejate liikumisruumi osas tervikliku ning turvalise teekonna.

Vastavalt “Tallinna rattastrateegia 2018-2027” esitatud põhimõtetele on Lastekodu tänavale ette nähtud ühesuunalised rattateed kummalegi poole teed. Rattateede laius on valitud vastavalt rattastrateegias nõutule, jäädes vahemikku 1,25 – 1,75 m. Jalgteed on sarnaselt rattateedega ette nähtud kummalegi poole teed. Üle Odra tänava tuuakse nii jalgratturid kui ka jalakäijaid üle olemasoleva ohutussaare, säilitades ristmiku tänase põhimõttelise lahenduse, kuid ette nähakse bussijaama-poolse haru ohutussaare suurendamine, et vajadusel mahutada sinna teeületust ootavad kergliiklejad.

Lastekodu tänav on kavandatud ühesuunalisena lõigul Turu tn – Liivamäe tn ning Torupilli ots – Odra tn. Tulenevalt asjaolust, et Keskturu peamine juurdepääs saab olema Lastekodu tänavalt, on tänava rekonstrueerimisel arvestatud ka autoliikluse seisukohast vajalike juurdepääsude tagamisega. Sarnaselt tänasele olukorrale tagatakse Keskturu piirkonnas kahesuunaliste lõikudega juurdepääs turu ning Tartu mnt-ni ka Liivamäe tänavalt. Lisaks jääb Lastekodu tänava suunast tagatuks juurdepääs ka Mardi lasteaiani.

Tagamaks liiklejate ohutust, ei lubata Lastekodu tänaval sõidukiirust üle 30 km/h ning liikluse rahustamiseks rakendatakse ka erinevaid meetmeid, nagu tõstetud ristmikud, kitsad sõidurajad ning minimaalse suurusega pöörderaadiused, mille juures on veel tagatud piisav ruum tänavale sattuvatele eri tüüpi sõidukitele. Tänavaäärne parkimine lahendatakse sõiduteega paralleelsete parkimiskohtadena ning parkimiskohti on seejuures ette nähtud nii palju kui võimalik, arvestades nähtavustingimustega ning muude lähteülesandest tulenevate tee ristlõikesse mahutatavate osapooltega sh kõrghaljastuse ning selle kasvutingimuste säilitamisega.

Tänavahaljastus

Lastekodu tänaval moodustab kõrghaljastuse peamiselt tänaval kasvavad alleepuud. Lastekodu tänava lõigus Liivalaia – F. R. Kreutzwaldi kasvavad põhjapoolses servas tänavaäärse reana hobukastanid, lõigus Torupilli ots – Odra hõberemmelgad, berliini paplid ning hiina papli püramiidse kasvukujuga puud. Lõigus Odra tn- Masina tn olemasolev tänavahaljastus puudub. Masina tänaval kasvab neli suurekasvulist lehtpuud.

Lastekodu tänav on tänavahaljastuse vajadusega tänav ning eskiisprojekti koostamisega on säilitatud maksimaalselt olemasolevat kõrghaljastust. Maha võetakse seitse puud. Puude likvideerimise põhjuseks on puude tervislik seisund, mis võib ehitustööde tõttu veelgi halveneda. Ühe puu maha võtmine on tingitud Lastekodu tänavale projekteeritavatest tehnovõrkudest.

Eskiislahendusega on kavandatud Lastekodu tänavale uusi puid Keskturu esisele alale, Torupilli ots tänava äärde, Lastekodu tn 13//Torupilli ots 3 kinnistu ette ja Lastekodu tn 23//Tartu mnt 52 kinnistu ette. Tänavalõigus Odra tn - Masina tn on eskiislahenduses ette nähtud uute puude rida Lastekodu tn 48//Masina tn 1 kinnistu ette.

Tänaval olevate ja projekteeritavate tehnovõrkude tõttu ei ole tänavalõigu terves ulatuses puudega haljastamine võimalik. Edasises projekteerimises lisatakse võimalusel täiendavalt madalhaljasust. Olemasolevate suurte puude vahekohtadesse üksikult uusi puid ei kavandata, kuna suurte puude varjus ei ole noortele puudele piisavalt kasvuruumi tagatud.

Tagasiside vorm

Ettepanekuid eskiisi kohta sai esitada 4.04 kuni 19.04.2023, kasutades selleks tagasiside vormi. 

Tagasiside ja vastuste koondtabeliga on võimalik tutvuda siin.


Viimati muudetud 06.09.2023