Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lastesõim Hellik tutvustus

Lastesõim Hellik tutvustus

Kontakt:

Vabaduse pst 38a
11623 Tallinn
Tel: +372 672 3138
E-post: [email protected]  
Direktor: Katrin Roman

Direktori vastuvõtu ajad:

Esmaspäeval kell 16.00 kuni 18.00
Neljapäeval    kell  9.00 kuni 11.00

Lastesõime veebileht on www.tallinn.ee/est/hellik/      

Lastesõim on avatud:

Esmaspäevast reedeni  kell 7.00 kuni 18.30.
Lastesõimes on 2 rühma

Lasteaia visioon: Lastesõim Hellik on tuntud ja tunnustatud, tulevikku suunduv, motiveeriva õpikeskkonna ja loominguliste õpetajatega hooliv lastesõim.

Lasteaia missioon: Lastesõim Hellik on õppeasutus 1,5 kuni 3 aastastele lastele, mis oma eesmärkide täitmiseks pakub: turvalist hoidu, laste eakohalist arendamist, koostööd koduga.

Lastesõime väärtused annavad organisatsioonile oma näo. Meie põhiväärtused on:

Ø  usaldusväärsus - tugineme õpetajate ja vanemate vahelisele austusele, usaldusele ja üksteisemõistmisele.

Ø  professionaalsus - omame teadmisi, oskusi ja tahet lapse arengu toetamiseks, saavutame seatud eesmärgid ja unistused, viime meeskonnatööna alustatu lõpuni.

Ø  turvalisus - väärtustame vaimset ja füüsilist tervist ning sise – ja väliskeskkonna ohutust.

 Põhiväärtusi toetavad lisaväärtused, mis peituvad sõnas HELLIK:

H – hoolivus: hoolime üksteisest, märkame ja tunnustame. Hoolime loodusest, keskkonnast, oma tervisest.

E – eeskuju, empaatia: oleme üksteisele eeskujuks, mõistame kaaslast ning meil on ümbrusesse sisse- ja kaasaelamisvõime.

L – lapsekesksus: kõik otsused on lapsest lähtuvad; looduslähedus.

L – loovus, lugupidamine,  hindame ja arvestame erisusi.

I – innovaatilisus: igapäevatööks on parimad lahendused, me oleme uuendustele avatud.

K – koostöö: meeskonnatöö kolleegidega, partneritega on usaldusväärne ja tegus.

Töökorraldus 

Lastesõim on avatud 7.00-18.30. Info rühmade tööaja kohta on leitav kodulehel iga rühma alt eraldi.

Muudatustest rühmade tööajas teavitatakse lastevanemaid rubriigi "Uudised" all ning vastavalt lastevanemate koosolekul kokkulepitule või e–posti vahendusel.

Riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel, vahetult enne: jõululaupäeva - 24.12 ; Uut Aastat - 1.01 ; Vabariigi aastapäeva - 24.02 ja Võidupüha - 23.06 suletakse lasteaed kell 16.00.  Vastavalt Töölepingu Seaduse § 53. on tööpäev nendel päevadel 3 tundi lühendatud.

  • Rühmas töötavad 1 õpetaja, õpetaja assistent ja õpetaja abi. Õpetajad kaasavad õpetaja abi õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisesse, sh laste õuesoleku ajal, et oleks võimalik tähelepanu pöörata igale lapsele.
  • Hommikul annab lapsevanem või volitatud isik lapse isiklikult üle õpetajale. Volitatud isikutest on kohustatud lapsevanemad rühmaõpetajale ette teatama.
  • Õhtul annab õpetaja isiklikult lapse üle lapsevanemale või volitatud isikule. Last ei anta üle ebakaines olekus või narkojoobes isikutele ning alaealistele.
  • Laps ei tohi tulla hommikul lasteaeda ega lahkuda sealt õhtul üksi. Vastasel korral ei kanna õpetaja lapse eest vastutust.
  • Teatage lapse haigestumisest või muudest puudumiste põhjustest tel. 672 31 38.

 

 Täpne info suvepuhkuse kohta edastatakse rubriigi "Uudised" all veebruari kuu alguses. Juuni teisest poolest kuni augusti teise pooleni töötatakse osaliselt ühendatud rühmadega. Info rühmade ühendamise kohta edastatakse jooksvalt.

 

Lehekülge haldab:

Katrin Roman direktor

tel 5309 8869

e-post: [email protected] 

Viimati muudetud 08.05.2024