Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ajalugu, traditsioonid

Tallinna Lauliku Lasteaed asutati 1. juulil 2005 aastal (Tallinna Linnavolikogu otsusega 181, 16.juuni 2005).
Lasteaia esimene perepäev toimus 5. novembril ja uksed avati kõikidele lastele 14. novembril 2005 aastal. 

Lasteaed asub Nõmme linnaosas männipuude varjus. Maja on kahekorruseline, kahe eraldi sissepääsuga. Rühmaruumid on kujundatud selliselt, et mängu- ja magamisruumi on võimalik vajadusel ühendada/eraldada voldikseinaga.

Füüsilise kasvukeskkonna tingimused on väga head ja võimaldavad tegeleda süvendatult õuesõppega. Lasteaia õppevahendid on eakohased, arendavad ning lastele kättesaadavad.

Lasteaia maja ette on projekteeritud varjualune koos ratastehoidjaga, lisaks paiknevad krundil eraldiseisvad mängupinnad ja mängumajad. Laste mänguväljakut piirab aed.

Lasteaia fuajeed on läbi aegade kaunistanud erinevate kunstnike väljapanekud (U. Nemvalts, K. Ehrlich, T. Rebane, K. Nagel) või laste endi kunstitööd. Lasteaias on seitse rühma: Pääsulinnud, Tibukesed, Siisikesed, Leevikesed, Naerulinnud, Tihased ja Värvukesed. 

Lasteaia õppetöö käib eesti keeles.

Traditsioonilised üritused:
 • Sügisene peretalgupäev
 • Leiva- ja piimanädal
 • Mardipäev
 • Lasteaia sünnipäev
 • Kadripäev
 • Jõuluvalguse jagamine
 • Päkapikupäev
 • Sõbrapäev
 • Vastlapäev
 • Teatrinädal
 • Lauliku laululaps
 • Tervisenädal
 • Kevadtalgud
 • Lauliku Lasteaia tantsu-, laulu- ja laadapäev

Alates 2016/2017 õppeaastast saavad lasteaia koolieelikud lisaks tavapärasele õppetegevusele osaleda ka robootikategevustes ning õppida väikekandlemängu.

Viimati muudetud 23.09.2021