Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Avalduste ja taotluste vormid

Avalduste ja taotluste vormid

Lasteaiakoha taotlemine

Tallinna linna munitsipaallasteaeda saab kohta taotleda, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. 
Lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias on kiire ja mugav taotleda iseteeninduskeskkonnas.

Taotlus on võimalik esitada ka ühe valitud lasteaia direktorile koha peal ( vastuvõtu taotlus, pdf, täidetav tarkvaraga Adobe Reader) või e-postiga (digiallkirjastatud). Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki.

Lapsevanem saab esitada kuni kolm lasteasutuse valikut ja märkida koha soovimise aja. Lasteasutuste valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine eeldab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist lasteaeda.

Lasteaiarühmad komplekteeritakse ajavahemikus 01. mai kuni 15.august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutustesse kogu aasta kestel.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi väljaspoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse linna- või vallavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

Kohatasuvabastuse avalduste blanketid

Avalduse kohatasu vabastuseks saab lapsevanem esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile.

Kohatasuvabastuse avalduse vormid:

Sissetulekust sõltuv vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine

Teise ja enama lapse vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine

Nõustamismeeskonna soovitusel vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine

Vanem võib avalduse esitada igal ajal, kui soodustuse vajadus tekib, kuid tasub tähele panna, et soodustus on tähtajaline ning kehtib õppeaasta lõpuni (31.august).

Kohatasu vabastus lõpetatakse enne õppeaasta lõppu, kui vanema ja /või lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Kui vanemal on rohkem kui kaks Tallinna munitsipaallasteaias käivat last, siis tuleb esitada avaldus iga lapse kohta eraldi.

Alates 01. jaanuarist 2023 on vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ja käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.

Kohatasuvabastuse ja soodustuste kohta saab rohkem infot Tallinna Haridusameti kodulehelt.

Lasteaiast lahkumine

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitav vanem lasteasutuse direktorile avalduse, milles märgib ära lapse lasteasutusest lahkumise kuupäeva.

Lapse lasteasutusest väljaarvamise avalduse vorm

Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani. Laps arvatakse lasteasutusest välja direktori käskkirjaga ja tema andmed kustutatakse infosüsteemist kolme tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.

Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole lasteasutuse direktorile esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, kustutatakse infosüsteemist.

Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrusele nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".
 

Viimati muudetud 17.08.2023