Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Erivajadusega laps

Erivajadusega laps

Lapsed erinevad võimetelt, taustalt ja isiksuseomadustelt sedavõrd, et nende arenguvajadusi on keeruline rahuldada harjumuspärasel viisil või tavakeskkonnas.

Laste arengu jälgimist teostades võib ilmneda, et mõni laps vajab pikema või lühema aja jooksul oma erilise vajaduse tõttu suuremat tähelepanu. Siia hulka arvatakse lapsed, kel on:

* nägemis-, kuulmis-, kõne-, keha- ja intellektipuuded,

* spetsiifilised arenguhäired,

* emotsionaalsed ja käitumishäired,

* teisest kultuuri- ja keelekeskkonnast pärit lapsed,

* erinevatel põhjustel koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamine,

* andekad lapsed.

Lapse erivajaduse väljaselgitamine ja toetamine toimub koostöös lapsevanema, pedagoogide, lasteaia direktori ja erispetsialistidega.

Lastevanematel on võimalik nõustamiseks pöörduda lasteaia HEV koordinaatori või eripedagoogi poole:

HEV koordinaator: Eike Abel (õppealajuhataja)  [email protected]

Eripedagoog Raili Uueküla  [email protected]

Koostöö eesmärgiks on see, et laps saaks aluse iseseisvalt toime tulla ja elada täisväärtuslikku elu koos oma erivajadusega.

Tugiteenused

Lasteaias on olemas tasuline logopeediline teenus.

Õppeaasta alguses viib logopeed läbi laste kõne uuringu, mis rahastatakse lasteaia eelarvest.  Nendele lastele, kes vajavad kõneuuringu tulemusel logopeedilist  abi, võimaldatakse lapsevanema teadmisel ja nõusolekul lisateenusena logopeediline abi lasteaias. Lastevanematel on võimalus saada süstemaatilist logopeedilist nõustamist ja toetada koduste tegevustega lapse kõne arengut.

Raskemate kõnepuuetega laste vanematele soovitatakse erirühma või lisateenuste otsimist väljaspool lasteaeda. Erirühma suunamiseks tuleb lapsevanemal pöörduda nõustamiskomisjoni poole. 

Lasteaias on olemas eripedagoog, kes selgitab välja laste toevajaduse, nõustab õpetajaid lapsele sobiliku keskkonna loomisel ja tegevuste kavandamisel, nõustab lapsevanemaid lapse arengu toetamisel ning viib toetust vajavate lastega läbi individuaalseid tegevusi. 

Abistav materjal

Erivajadustega laste tugisüsteemi reformi veebileht 

Infomaterjal "Kes aitab ja kuhu pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?"

Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

Lastele, kes pole koolikohustuse täitmiseks vajalikku koolivalmidust saavutanud, koostatakse lapsevanema soovil iseloomustus. Nõustamiskomisjonis koolipikenduse saanud lapsele, võimaldatakse lisa-õppeaasta lasteaias. Lapse arengu paremaks toetamiseks koostatakse koolipikenduse saanud lapsele vajadusel  individuaalne õppekava, mida tutvustatakse ka lapsevanemale.

Viimati muudetud 21.11.2023