Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Erivajadusega laps

Lapsed erinevad võimetelt, taustalt ja isiksuseomadustelt sedavõrd, et nende arenguvajadusi on keeruline rahuldada harjumuspärasel viisil või tavakeskkonnas.

Laste arengu jälgimist teostades võib ilmneda, et mõni laps vajab pikema või lühema aja jooksul oma erilise vajaduse tõttu suuremat tähelepanu. Siia hulka arvatakse lapsed, kel on:

* nägemis-, kuulmis-, kõne-, keha- ja intellektipuuded,

* spetsiifilised arenguhäired,

* emotsionaalsed ja käitumishäired,

* teisest kultuuri- ja keelekeskkonnast pärit lapsed,

* erinevatel põhjustel koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamine,

* andekad lapsed.

Lapse erivajaduse väljaselgitamine ja toetamine toimub koostöös lapsevanema, pedagoogide, lasteaia direktori ja erispetsialistidega.

Koostöö eesmärgiks on, et laps saaks aluse iseseisvalt toime tulla ja elada täisväärtuslikku elu koos oma erivajadusega.

Tugiteenus 

Lasteaias on olemas tasuline logopeediline teenus.

Õppeaasta alguses viib logopeed läbi laste kõne uuringu, mis rahastatakse lasteaia eelarvest.  Nendele lastele, kes vajavad kõneuuringu tulemusel logopeedilist  abi, võimaldatakse lapsevanema teadmisel ja nõusolekul lisateenusena logopeediline abi lasteaias. Lastevanematel on võimalus saada süstemaatilist logopeedilist nõustamist ja toetada koduste tegevustega lapse kõne arengut.

Raskemate kõnepuuetega laste vanematele soovitatakse erirühma või lisateenuste otsimist väljaspool lasteaeda.Erirühma suunamiseks tuleb lapsevanemal pöörduda nõustamiskomisjoni poole. 

Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

Lastele, kes pole koolikohustuse täitmiseks vajalikku koolivalmidust saavutanud, koostatakse lapsevanema soovil iseloomustus. Nõustamiskomisjonis koolipikenduse saanud lapsele, võimaldatakse lisaõppeaasta lasteaias.Lapse arengu paremaks toetamiseks koostatakse talle individuaalne õppekava, mida tutvustatakse ka lapsevanemale.

Viimati muudetud 23.09.2021