Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projektid

Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projektid

 
el_sotsiaalfond_horisontaalne


Projekt nr 2014-2020.1.03.22-0518 "Tallinna Lauliku Lasteaia laste digipädevuste arendamine läbi robootikavahendite kasutamise".

Projekti  eesmärgiks on taotletud vahendite toel toetada lasteaias käivate laste digipädevuste arengut nende eale vastavalt, arendada õpetajate erialaseid digioskusi robootikavahendite kasutamisel õppetöös ning kujundada lasteaias antav õpe töömaailma vajadustele vastavaks.
Projekt sai positiivse rahastusotsuse detsembris 2022.  Projekti abikõlbuliku kulu summa on 2973,48 eurot ja taotletud toetuse määr  85% ehk 2527,46 eurot. Lasteaia omafinatseering projektis on 446,02 eurot.
2023. aasta alguses lisandusid õppetöö läbiviimiseks lasteaeda järgmised robootikavahendid: kolm TTS Robotkilpkonna, üks Makeblock mTiny robot,  kolm Sphero BOLT robotit, viis Sphero Indi robotit ja viis komplekti LEGO Education SPIKE Essential komplekti.
Enne laste juurde jõudmist said vahenditega tuttavaks õpetajad. Tutvumiskoolituse korraldas õpetajatele õppealajuhataja Eike Abel.
Tutvumine Sphero Indi robotiga
 
 
 
Edasi liikusid robotid juba rühmade tegevustesse. Kõige nooremate laste (2-3 a) rühmad said tuttavaks  TTS Robotkilpkonnaga. See robot on programmeerimise esimesteks sammudeks väga sobiv, sest on suurte värviliste nuppudega, võimaldab käsklusi sisestada ühe kaupa ja ei jäta käsklusi mällu. Peale selle saab kilpkonnaga koos tantsida ka. TTS Robotkilpkonn
 
Sphero BOLT, Sphero Indi ja MTiny robotitega koos õppisid Lauliku lasteaia suuremad lapsed rühmades. Lisaks tutvustati roboteid aprillis toimunud nutikuu raames ka Tallinna Nõmme piirkonna teiste lasteaedade rühmadele. 
Sphero BOLT
LEGO Education SPIKE Essential komplekte kasutavad robootikategevustes koolieelikud. Komplektil on sarnaseid jooni koolieelikute poolt varem kasutatud komplektidega LEGO WeDo 1.0 ja LEGO WeDo 2.0, aga robotile programmi kirjutamine oli lastele esialgu teistsugune ja harjumatu. 
LEGO Education SPIKE Essential
Kõik projektiga lasteaeda saabunud robootikavahendid on hästi vastu võetud  ning võimaldavad arendada mänguliselt nii õpetajate kui laste digioskusi.
Projekti käigus valmisid tunnikavad viiele robootikavahendile: TTS Robotkilpkonn, Makeblock mTiny, Sphero Indi, Sphero BOLT ja LEGO Education SPIKE Essential. 
Projekti tulemusena on toetatud lasteaias käivate laste digipädevuse areng, on arenenud õpetajate erialased digioskused läbi robootikavahendite õppetöösse lõimimise ja tunnikavade koostamise ning lasteaias tehtav õppe-ja kasvatustöö on kujundatud töömaailma vajadustele vastavaks.

Viimati muudetud 20.06.2023