Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

KIK projektid

KIK projektid

Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Tallinna Haridusameti ühine projekt "Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna koolidele ja lasteaedadele 2023/2024 õppeaastal".
Projektis osalevad Tihaste jaTibukeste rühmad. Projekti jooksul toimub mõlemale rühmale kaks õppekäiku. Sügisel lähevad lapsed  MTÜ Nõmme Loodusmaja giidide juhendamisel avastama Pääsküla raba. Kevadeks on planeeritud programmid  "Jääkaru ja Artika elustik" Tallinna Loomaaias. Projekti koordineerib Lehola Keskkonnahariduskeskus. Lasteaiasisene koordinaator on õppealajuhataja Eike Abel.
28.09.2023 käisid Tibukesed avastamas Pääsküla rabas ja osalesid MTÜ Nõmme Loodusmaja õppeprogrammis "Avastamisretk Pääsküla rabas". Lapsed viis avastusretkele giid Evelyn Toom, kes tutvustas rabas kasvavaid taimi ja rabas liikumise põhimõtteid. Matkalistel õnnestus retke jooksul näha ka mitmeid rabas elavaid loomi-linde nagu orav, metskits, pasknäär ja konn ning avastada loodust kõigi meeltega. Suurt põnevust tunti looduslikku batuuti ehk õõtsikut ületades. Avastusretkel olles märgati ka looduses vedelevat prügi, mis korjati kaasa ja viidi prügikasti. Lasteaeda tagasi jõudsid väsinud, aga rahulolevad lapsed. 

2022-2023 õppeaastal osalesid Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Tallinna Haridusameti ühises projektis Siisikeste ja Naerulindude rühmade lapsed.

Projekti õppekäigud:


29.09.2022 osalesid Siisikeste rühma lapsed  MTÜ Nõmme Loodusmaja õppeprogrammis "Avastamisretk Pääsküla rabas".
05.10.2022 viisid  Eesti Loodusmuuseumi töötajad meie lasteaias läbi õppeprogrammi "Aastaring metsas". Osalesid Siisikeste ja Naerulindude rühma koolieelikud.
14.12.2022 käisid Naerulindude ja Siisikeste rühma koolieelikud külas asutusel Eesti Pandipakend ja osalesid õppeprogrammis "Pandipakendite taaskasutamine".
15.03.2023 käisid Naerulindude ja Siisikeste rühma koolieelikud Eesti Loodusmuuseumis ja osalesid õppeprogrammis "Putukad".

Kõik õppeprogrammid pakkusid lastele uusi teadmisi ja kogemusi nii looduse kui ka  keskkonnahoiu valdkonnast.

2021-2022 õppeaastal osalevad Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Tallinna Haridusameti ühises projektis "Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna lasteaedadele 2021/2022"  Leevikeste ja Naerulindude rühmade lapsed.

Projekti käigus lähevad mõlemad rühmad uurima Pääsküla raba, Leevikeste rühm osaleb Eesti Tervisemuuseumi programmis "Söö terviseks" ning Naerulindude rühm RMK Viimsi külastuskeskuse programmis "Talve võlu ja valu".

12. oktoobril käis Pääsküla raba uurimas Naerulindude rühm ja 19. oktoobril tegid sama retke Leevikeste rühma lapsed. Mõlemal korral oli Nõmme Loodusmajast matkajuhiks kaasas Eva Luure, kes tegi matka laste jaoks huvitavaks ning arvestas matkamarsruudi koostamisel mõlema rühma eripäraga.

15. veebruaril osalesid Naerulindude rühma lapsed RMK Viimsi Külastuskeskuse programmis "Talve võlu ja valu", mille käigus uuriti seda, kuidas saavad talvel looduses hakkama metsloomad.

02. märtsil käisid Leevikesed Eesti Tervisemuuseumis. Osaleti programmis "Söö terviseks!". Lapsed said teada, mis vahe on toiduainetel ja toitainetel, kuidas toit meie kehas liigub, milliseid toite võiks süüa rohkem ja mida vähem, miks me vajame vitamiine ja kust me neid saame, miks peab pidama toidupause jne. Põnevat uurimist jätkus terveks hommikuks.

Õppekäikude pilte saab vaadata siit

2020-2021 õppeaastal osalesid Tallinna Lauliku Lasteaia koolieelikute rühmad Tallinna Haridusameti ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse ühises projektis.

Projekti käigus osalesid Pääsulindude ja Värvukeste rühmad Eesti Loodusmuuseumi ja Eesti Tervisemuuseumi haridusprogrammides ning uurisid koos Nõmme Loodusmaja juhendajaga Pääsküla raba loodust.

Pääsulindude rühm osales Eesti Loodusmuuseumi haridusprogrammis "Sipelgate ja mesilaste töökas elu" ja Eesti Tervisemuuseumi haridusprogrammis "Söö terviseks!".

Värvukeste rühm osales Eesti Loodusmuuseumi programmis "Putukad" ja Eesti Tervisemuuseumi programmis "Söö terviseks!".

Mõlemad rühmad käisid uurimas ka Pääsküla raba loodust.

Õppekäikudel tehtud pilte näed siit

KIK-i poolt toetatud projekt 2018-2019 õppeaastal "Tallinna Lauliku Lasteaia 5-7 aastaste laste õppekäigud 2018-2019 õppeaastal".

2018-2019 õppeaastal viib lasteaed ellu KIK-i poolt toetatud projekti "Tallinna Lauliku Lasteaia 5-7 aastaste laste õppekäigud 2018-2019 õppeaastal". Projekt toetab Tallinna Lauliku Lasteaia aastatepikkust traditsiooni, mille kohaselt käivad lasteaia 5-6 aastased lapsed matkal Pääsküla rabas. Projektis osalevad Siiskeste ja Tihaste rühmade lapsed.

Projekti eesmärgid:

  • 5-6 aastane laps oskab rabamaastikul ohutult ja keskkonnasõbralikult käituda;
  • 6-7 aastane laps oskab nimetada ja kirjeldada kodukoha loomi ning selgitada mõisteid "metsloom", "koduloom" ja "lemmikloom".

Projekti õppekäigud:

03. aprillil  2019 osales Siisikeste rühm aktiivõppeprogrammis "Loomariik". Programmi läbiviijaks oli MTÜ Nõmme Loodusmaja juhendaja Laura. Lapsed said hulgaliselt teadmisi erinevate loomariigi esindajate kohta - uuriti välimust, toitumisharjumusi, räägiti elupaikadest  ning õpiti loomadega käitumist. Paljud lapsed olid Nõmme Loodusmajas esimest korda ja nii lähedane kokkupuude loomadega tekitas mitmesuguseid emotsioone - nii elevust kui ka hirmu. Viimast aitas ületada juhendaja põhjalikum selgitustöö hirmu tekitanud looma kohta. Lastele meeldis loodusmajas väga!

Tutvumine gekoga

Lapsed saavad teadmisi gekode (ja üldse sisalike) kohta

04. aprill 2019 osales Tihaste rühm aktiivõppeprogrammis "Pääsküla raba loodusõpperajal".  Läbiviijaks  MTÜ Nõmme Loodusmaja matkajuht Eva. Lapsed õppisid matka käigus ohutut liikumist metsarajal ja rabas, tundma erinevaid rabataimi (kold, sookail, turbasammal), kuulasid raba tekkimise lugu, uurisid turvast, mõõtsid koos matkajuhiga rabalauka sügavust puutoika abil, otsisid loomade-lindude elutegevuse jälgi ja õppisid väikeste männipuude vanust määrama. Loomulikult ei puudunud matkalt ka pikniku pidamine, kuid lapsed olid hoolsad jälgima, et plats jääks neist puhtana maha. Retke  lõppedes tänas üks laps matkajuhti toredasti: "Aitäh, et sa tõid meid siia ilusasse kohta matkale!"

Tihased rabas_taimede õppimine

Tihased Pääsküla rabas õppimas

Projekti eesmärgid said täidetud. 5-6 aastased lapsed said kogemusi liikumiseks rabamaastikul - kõnniti nii laudrajal kui ka maastikul. Koos matkajuhiga mõõdeti rabalauka sügavust, räägiti rabamaastiku petlikust välimusest - nt väike lomp võib osutuda sügavaks laukaks, uuriti rabataimi. Pikniku pidamisel jälgisid lapsed hoolsalt seda, et pärast piknikku jääks loodus sama puhtaks kui enne. 6-7 aastased lapsed said näha ja ka käes/süles hoida erinevaid loodusmaja loomi. Neile selgitati loomapidamise põhimõtteid. Selgeks said mõisted metsloom, koduloom ja lemmikloom.

Rohkem pilte Siisikeste ja Tihaste õppekäikudest näed galeriist

Õppekäike on kajastatud ka Facebooki keskkonnas "Me Õpime Kõikjal"

KIK-i poolt toetatud projekt 2017-2018 õppeaastal "Uurime Eestimaa loodust"

2017-2018 õppeaastal viib lasteaed ellu KIK-i poolt toetatud projekti "Uurime Eestimaa loodust". Projekt toetab lasteaia 2017-2018 õppeaasta teemat "Eestimaa läbi lapse silmade" ja on jätkuks 2016-2017 õppeaasta projektile "Uurime veekogusid ja raba", mille käigus lapsed tutvusid tiigi ja mere tainede ja loomastikuga ning toetab lasteaia pikaajalist traditsiooni - 5-6 aastaste laste matka Pääsküla rabasse. Projektis osalevad Lauliku lasteaia 5-7 aastased lapsed.

Projekti eesmärgid:

  • 6-7 aastane laps saab sõbraks metsaga ja tutvub looduskaitsealuste Saula siniallikatega; oskab metsas liikuda ja rakendab looduse tundmaõppimiseks erinevaid meeli; teab, mida tähendab sõna "looduskaitsealune".
  • 5-6 aastane laps oskab rabamaastikul keskkonnasõbralikult ja ohutult käituda; õpib tundma rabapinnast ja -taimestikku.

Projekti õppekäigud:

16. aprillil osales Naerulindude rühm MTÜ Loodusmaa poolt juhendatud programmis "Salasilmad võlumetsas".

17. aprillil osales Leevikeste rühm MTÜ Loodusmaa poolt juhendatud programmis "Salasilmad võlumetsas".

18. aprillil osales Siisikeste rühm MTÜ Nõmme Loodusmaja poolt juhendatud aktiivõppeprogrammis "Pääsküla raba loodusõpperajal".

Programmis "Salasilmad võlumetsas" õppisid lapsed metsas kasutama oma meeli - kuulati ja vaadati metsateleviisorit, maitsti jänesekapsast ja allikavett. Lisaks uuriti inimtegevuse jälgi metsas, avastati puid, vaadeldi linde ja konnasid, mängiti loodusega seotud mänge, läbiti metsaväravaid ja tõkkeid, sooviti häid soove nii metsale kui iseendale, valmistati maagilist pihlamarjadest kaitsekeed ning otsiti salasilmi. Kõik see kokku tegi retked laste jaoks väga põnevaks ja meeldejäävaks, mille muljeid jagati hiljem nii rühmades kui kodudes.

Programmis "Pääsküla raba loodusõpperajal" tutvusid lapsed raba tekkimise looga ja rabas kasvavate taimedega (sookail, turbasammal, pohl), vaatlesid musträhni ja kobraste tekitatud jälgi, uurisid rabas kasvavaid puid ning õppisid rabamaastikul liikumist.

Projekti eesmärgid said täidetud. Lapsed võtsid programmidest aktiivselt osa. Programmis "Salasilmad võlumetsas" osalejad kasutasid looduse tundmaõppimiseks nii kuulmist, nägemist, maitsmist kui haistmist. Lapsed said teada, kuidas näeb elu välja looduskaitsealuses metsas ning nägid kolme värvi allikaid - sinist, musta ja valget allikat. Programmis "Pääsküla raba loodusõpperajal" osalejad õppisid tundma kolme rabas kasvavat taime, tutvusid kopra ja musträhni tekitatud jälgedega rabas ning raba tekkimise ajalooga. Kõik projektides osalejad õppisid looduses ohutult liikuma ning käituma keskkonnasõbralikult.

Õppekäikude pilte saab vaadata siit. Õppekäigud leidsid õpetajate poolt kajastamist ka facebooki grupis "Me Õpime Kõikjal". Leevikeste rühma õppekäik - kajastas õpetaja Jana Küppar (postitus 19.04.2018) ja Siisikeste rühma õppekäik - kajastas õpetaja Piibe Jõgi (postitus 18.04.2018).

KIK-poolt toetatud projekt 2016-2017 õppeaastal "Uurime veekogusid ja raba"

2016-2017 õppeaastal viis lasteaed ellu KIK-i poolt toetatud projekti "Uurime veekogusid ja raba". Projekt toetas lasteaia 2016-2017 õppeaasta üldteemat "Vesi meile jõudu annab, vesi suuri laevu kannab" ja sellest võtsid osa 5-7 aastaste laste rühmad.

Projekti eesmärgid:

  • Laps tutvub veekogudega tiik ja meri
  • Laps õpib tundma tiigi ja mere taimestikku ning loomastikku
  • Laps oskab veekogude läheduses ja rabamaastikul keskkonnasõbralikult ja ohutult käituda

Projekti õppekäigud:

21. septembril osalesid Naerulinnud MTÜ Nõmme Loodusmaja poolt läbiviidud aktiivõppeprogrammis "Pääsküla raba loodusõpperajal". Lapsed said teada, kuidas raba tekkis, tutvusid rabas kasvavate taimedega ning uurisid seal elutsevate loomade elupaiku. Loomulikult ei puudunud matkalt ka toredad mängud. Lastele tutvustas raba Nõmme Loodusmaja giid Eva Luure.

07. novembril osales Värvukeste rühm Viimsi Rannarahva Muuseumi programmis "Olen mere sõber". Lapsed said teada, kuidas mõjutavad inimeste käitumisharjumused mereloomade elamistingimusi. Ühiselt arutleti selle üle, mida tuleks inimeste käitumisharjumustes muuta, et Läänemeri oleks puhtam ja mereelanike elukeskkond parem.

21. novembril osales Viimsi Rannarahva Muuseumi programmis "Olen mere sõber" Pääsulindude rühm. Programmi lõpuosas pidid lapsed kujundama plakati mereelanike kaitseks.

19. aprillil osales Leevikeste rühm MTÜ Nõmme Loodusmaja aktiivõppeprogrammis "Pääsküla raba loodusõpperajal". Uuriti raba pinnast ja rabas kasvavaid taimi, hüpati raba vetruval pinnasel ning jalutati laudrajal. Lastele tutvustas raba salaelu Nõmme Loodusmaja giid Eva Luure.

15. mail osales Värvukeste rühm Muraste Looduskooli programmis "Elu tiigis", mille käigus uuriti nii tiigi asukaid kui ka tiigi ümbruses kasvavaid taimi. Värvukeste õppekäik on kajastatud facebooki lehel "Me Õpime Kõikjal".

16. mail käisid Muraste Looduskoolis tiigieluga tutvumas Pääsulinnud. Lapsed said osaleda põneval metsaretkel mööda tiigiäärt ja rabaserva ning püüda kahvaga tiigis elavaid putukaid.

19. mail tutvusid Muraste Looduskoolis eluga tiigis Naerulinnud. Lapsed said teada, kuidas Muraste tiigid tekkisid ning tutvuda põnevate tiigiasukatega.

22. mail külastasid Muraste Looduskooli Leevikesed, kus lapsed, lisaks tiigielule, tutvusid Muraste mõisa ajalooga ning uurisid erinevaid taimelehti tiigi ümbruses. Õppekäigust valmis tore video, autoriks õpetaja Jana Küppar.

Projekti eesmärgid said täidetud. Lapsed osalesid programmides aktiivselt, said selgeks mere ja tiigi erinevused, õppisid tundma neis veekogudes elavaid elusolendeid (põhjalikumalt uuriti tiigi asukaid) ning selgeks said ohutu ja keskkonnasõbraliku käitumise reeglid veekogude ääres ja rabas. Väga oluline oli ka see, et lapsed said õppida erinevates põnevates keskkondades.

Pilte KIK-projekti "Uurime veekogusid ja raba" õppekäikudest näeb lasteaia pildialbumist. Õppekäikudest Viimsi Rannarahva Muuseumi ja Muraste Looduskooli valmisid videod, mida jagati lastevanematega rühmade kinnistes facebooki gruppides.

 

Viimati muudetud 21.02.2024