Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise eest vastutab 

direktor Agi Salumets
e-post: [email protected] 
tel: 6520 561, 52 59 116

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus (edaspidi KVS).

Tallinna Lauliku Lasteaia direktori 05.04.2023 käskkirjast nr 1-2/4 lähtuvalt kaasneb Tallinna Lauliku Lasteaia õppealajuhataja ametiga ametiseisund.

Ametiisik on kohustatud:
  • ametisse või tööle asumisel läbima korruptsiooni ennetamise alase e-koolituse "Korruptsiooni ja huvide konflikti vältimine avalikus sektoris"
  • osalema edaspidi regulaarselt korruptsiooni ennetamise koolitusel
  • iseseisvalt jälgima korruptsiooni ennetamise alast informatsiooni ja selgitusi nii Tallinna linna kodulehel kui ka veebilehel www.korruptsioon.ee.
Asutus on kohustatud:
  • ametniku või töötaja tööle asumisel ameti- või töökohale, millega kaasneb ametiseisund, talle koheselt tutvustama KVS-st tulenevaid nõudeid ja korruptsiooni ennetamise juhendit
  • tagama ametiisikule regulaarse korruptsiooni ennetamise alase koolituse sagedusega vähemalt üks kord aastas.
Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhataja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278 kinnitatud

korruptsiooni ennetamise juhendist.

Viimati muudetud 17.08.2023