Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaeda vastuvõtmine

Lasteaeda vastuvõtmine

Lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias saab taotleda Tallinna hariduse iseteeninduskeskkonnas .

Taotlus on võimalik esitada ka ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal taotlus .pdf, täita saab tarkvaraga Adobe Reader) või e-postiga (digiallkirjastatud).Taotluse võib täita ka lasteaias. Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki.

Lapsevanem saab esitada kuni kolm lasteasutuse valikut ja märkida koha soovimise aja. Lasteaedade järjekorra  valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 01.maist kuni 15.augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Lauliku Lasteaia kontaktandmed ja info järjekorras ootavate laste osas on leitav http://www.haridus.ee/lisad/asutused/?asid=2065

 

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22.aprill 2015 määrus nr 18  

"Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

Tallinna Linnavalitsuse 12. aprill 2017 otsuse alusel muudeti Tallinna Linnavalitsuse 22. aprill 2015 määruse nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra" § 7 lõiget 1 lausega:

"Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses."

Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda lasteaiakoht pere teisele lapsele siis, kui asjaomases vanuserühmas on vaba koht ning lapsevanem on kinnitanud õe-venna olemasolu kinnitanud iseteeninduskeskkonnas või saatnud lasteaia direktorile avalduse õe-venna sidumiseks.

Kui tekib probleeme lasteaiakoha leidmisel või muid küsimusi, palun pöörduge Tallinna Haridusameti alushariduse spetsialistide poole.

Viimati muudetud 13.06.2024