Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus

Lasteasutuse õppeaasta algab 1.septembril ja lõpeb 31. augustil. Aktiivne õppe-periood toimub ajavahemikul 15.september- 15.mai, augustis alustanud rühmadel 01. oktoober-15. mai.  Septembrikuu planeeritakse laste kohanemiseks kollektiivis, suvekuud aga õpitu kordamiseks ja kinnistamiseks.

Rühmaõpetaja planeerib suvekuudel ühe tegevuse päevas, arvestades, et nädala jooksul kasutatakse kõiki tegevusliike. Muusika- ja liikumistegevuste kordade arv üldjuhul ei muutu. Koolivaheaegadel toimub töö suvise planeerimise alusel.

Rühma õppeaasta tegevuskava valmib õpetajate sealhulgas muusika- ja liikumisõpetaja koostöös, võttes arvesse ka lastevanemate soove ja ettepanekuid. Tegevuskava kavandamisel on aluseks lasteaia õppekava, arvestades sealjuures lapse huve, vanust ning arengutaset.

Konkreetsed tegevused ja mängud kavandatakse nädala või kuu kaupa, neid seovad tervikuks lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad. Nädala- ja kuukava koostamisel on aluseks õppetegevuse valdkonnad.

Rühmade tegevus- ja päevakavade koostamisel jälgitakse, et kõiki tegevusi kasutataks maksimaalselt lapse üldoskuste (mänguoskused, tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed oskused ja enesekohased oskused) arendamiseks, sealjuures erinevate valdkondade sisusid lõimides.

Lasteaia õppe-kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale. Vastavalt laste vanusele vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, õpetaja poolt kavandatud õppe- kasvatustegevused ja vabategevused. 

Viimati muudetud 12.07.2023