Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Terviseedendus

2011.aasta kevadest kuulub Tallinna Lauliku lasteaed Tervist edendavate lasteaedade (TEL) hulka.
2012. aastal osales Tallinna Lauliku Lasteaed edukalt Tallinna Haridusameti poolt läbiviidud konkursil "Parim Tervist Edendav Lasteaed 2012" pälvides 3. koha.
2017. aastal pälvis Tallinna Lauliku Lasteaia tervisemeeskond Tallinna Haridusameti tunnustuse "Parim Tervisemeeskond 2017" I-II koht. Koht läks jagamisele Tallinna Lasteaed Sipsiku tervisemeeskonnaga.
 
Tallinna Lauliku Lasteaed asub Nõmme Linnaosas, looduslikult kaunite männipuude varjus, mis annab lastele suurepärase võimaluse õues tegutsemiseks ja õuesõppeks. Tervise edendamisegs tegeletakse süsteemselt, kõik lasteaias toimuv on omavahel integreeritud, kaasatud on erinevad huvigrupid. Tervisealast tööd juhib tervisemeeskond, mis moodustati 2011.aasta veebruaris. Kui varem vastutas terviseedenduse eest õpetajaid kaasates õppealajuhataja, siis tervisemeeskonna loomisega tegeleb teadliku ja sihipärase terviseedendusega lasteaias meeskond, kelle hulgas on nii õpetajaid, õpetaja abisid kui ka lapsevanem.
 
Tervisemeeskonna üldeesmärgid on:
1) laste ja personali positiivne ning sihipärane füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse tervise toetamine mitmekülgsete tegevuste kaudu.
2) juba maast madalast tutvustada ja väärtustada tervislikke eluviise, mille aluseks on tervislik toitumine ja liikumine.
3) soodustada aktiivset ja ohutut liikumistegevust looduses, õppides toimetulekut kõikvõimalikes situatsioonides erinevatel aastaaegadel.
 
Lasteaia arengukavasse on planeeritud tegevused, mis toetavad terviseedendust. Arengukavasse on planeeritud tegevused nii laste terviseteadlikkuse tõstmiseks kui personali terviseedendustöö toetamiseks. Tervisekasvatust käsitletakse erinevates õppetöö vormides, arvestades laste ealisi iseärasusi, eelistades mängulist ja aktiivset tegevust.
 
Lasteaia tegevuskavas on kindel koht vabariiklikel ja rahvusvahelistel tervisepäevadel ja-nädalatel. Traditsioonilisteks üritusteks on kujunenud südamepäev, piima- ja leivanädal, talispordipäev ehk vastlapäev, tervisenädal, tervisematk, keskkonnanädal ja palju muud põnevat. Kaks korda aastas toimuvatel perepäevadel (sügisene perepäev ja laulu- ja laadapäev) on kaasatud kõik lapsed, vanemad ja lasteaia töötajad.

Viimati muudetud 28.01.2020