Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lauliku lasteaia lapsed koristasid maailma puhtamaks

Kõik Lauliku lasteaia rühmad võtsid ka sellel aastal osa Maailmakoristuspäevast. Koristusretkel käidi nii lasteaia lähiümbruses kui ka kaugemal. Pisikesed sõimelapsed otsisid prügi lasteaia hoovist. Veidi suuremad jõudsid juba lasteaia kõrval olevasse metsatukka, kust leiti prügi küll varasemast vähem, aga seda siiski oli. Veel käidi koristamas Jannseni tänava mänguväljakul ja Harku metsa viiva kergliiklustee ümbruses. Värvukesed sõitsid koristusretkele koguni ratastel, mis võimaldas neil valida koristamiseks kaugemad paigad. Üheskoos koguti kokku päris suur kogus prügi, mis loodusesse jäetuna oleks ohustanud nii metsaelanikke, kui ka riivanud möödujate silma.
Peame Lauliku lasteaias väga oluliseks kasvatada lastes hoolivust ümbritseva keskkonna suhtes, soovides , et  lastes kujuneks harjumus käituda looduskeskkonda säästvalt ja hoida seda seeläbi puhtana. Maailmakoristuspäevast oleme lasteaiaga osa võtnud juba mitu aastat järjest, sest see on üks suurepärane viis lastes märkamise ja hoolimise arendamiseks. 
Aitäh väikestele maailmakoristajatele!