Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Eripedagoog soovitab

Kasulikud veebilehed:

Peaasi.ee tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas. Portaalis võid leida erinevaid vaimse tervisega seotud abistavaid materjale ja paljud muud kasulikku. Portaalis on ka e-nõustamise võimalus, kus kirjadele vastavad psühholoogid.

Lasteabitelefon 116 111

Lasteabi on nõu andmise, kuulamise ja abistamise teenus, kuhu saavad helistada nii lapsed kui ka täiskasvanud. Lasteabis aitavad vastavad spetsialistid nii telefoni kui ka veebivestluse kaudu ning juhendavad, kuidas mure lahendamisega edasi minna. Lasteabi on olemas ööpäevaringselt üle terve Eesti ning kõne on tasuta. Nõu saab küsida nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Võimalus jääda anonüümseks.

Siit leiad informatsiooni leinalaagrite kohta lähedase kaotanud lastele, erinevaid toetusprogramme ning samuti nõuandeid ja kirjandust lapse leinaga toimetuleku toetamiseks.

Lastekaitse Liit on ühendus, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ning lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele, samuti leiab nende kodulehelt informatsiooni erinevate koolituste kohta lapsevanematele ja nõuandeid vägivalla ning kiusamisega tegelemiseks. Ka leiab teavet erinevate lastelaagrite kohta.

Veebilehelt leiab kasulikku informatsiooni pereelu ja laste kasvatamisega seotud teemadel.

Veebilehelt leiab praktilisi nõuandeid, kuidas läbi eduka suhtluse lahendada tüüpilisi pereelu probleeme.

Haridus- ja Noorteamet ehk Harno kodulehel leiab näiteks informatsiooni erinevate eksamite, testide ja uuringute kohta.

Innove Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi hariduse teel toetavatele täiskasvanutele, näiteks lapsevanematele, aga ka pedagoogilisele personalile.

Sotsiaalkindlustusameti kodulehel on näiteks leitav informatsioon, kuidas toimub puude taotlemine ning määramine ja kuidas on võimalik taotleda sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust. 

Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt leiab erinevaid haridusandmeid ja informatsiooni õppetegevuse kohta nii koolieelses lasteasutuses kui ka üldhariduskoolis.

 

Kasulik kirjandus:

  • Ben Furman "Oskuste õppe käsiraamat"

Tuntud Soome psühhiaatri Ben Furmani poolt välja töötatud meetod käsitleb kõiki probleeme kui teatud oskuste puudumist. Nii algabki Oskuste Õppe meetodi järgi laste probleemide lahendamine sellest, et probleem sõnastatakse ümber oskustena. Kui probleem on oskusena sõnastatud, siis on lapsega uue oskuse omandamiseks vaja läbi teha rida samme, et laps ennast nii kindlalt tundma hakkaks, et suudaks uut oskust rakendada.

  • Isabelle Filliozat "Minu mõistus on otsas!"

Raamat olukordadest, kui laps vanemaid "proovile paneb". humoorikal viisil kirjutatud raamat pakub arengupsühholoogial ja aju-uuringutel põhinevaid seletusi selle kohta, mis paneb last nii käituma ja millised oleksid tõhusad reageerimise viisid vanema poolt.

  • Heiki Krips “Suhtlemiskonfliktid lastega ja laste ümber”

Raamat on kirjutatud eesmärgiga aidata nii lapsevanematel kui lasteaiaõpetajatel paremini toime tulla erinevat tüüpi suhtlemiskonfliktidega.

  • Charlotte Ducharme, Camille Beaumont “Lahedad vanemad = õnnelikud lapsed”

Selles positiivse kasvatuse ideedest lähtuvas raamatus ei anta keelde ega käske, vaid võtme liikumiseks teoorialt praktikale.

  • Dan Hughes “Tundeelu- ja Käitumishäired”

Käesolev raamat räägib emotsionaalsete probleemide ja käitumisraskustega ning erivajadustega lastest, kes on lapsendatud või hooldusele võetud. Raamatu abil saab end kurssi viia ka tundeelu- ja käitumisraskuste terminitega.

  • Colette de Bruin “Viis küsimust. Praktiline juhend autismiga lapse kasvatamiseks” 

Nõuandev raamat lapsevanematele ja pedagoogidele, kuidas kasvatada ja juhendada autismiga last.

  • Anja Wikström “Ükski pere pole saar. ATH, lapsevanemad ja süütunne”

Antud raamat räägib süütundest, mis on ilmselt tuttav paljudele erivajadustega laste vanematele ja sellest, kuidas lapse vajadust suurema toetuse järele pannakse pahatihti näiteks halva kasvatuse, liigse suhkru või ebaturvaliste peresuhete süüks.

  • Torey Hayden “Tiigri tütar”

Ühe tüdruku väga liigutav lugu, kuidas õpetaja saab aidata last, kelle ema on ta hüljanud ja kelle isa on narkomaan. See lugu aitab mõista, kui tähtis roll on lapse elus hoolival ja usaldusväärsel täiskasvanul.
 

Kasulikud materjalid:

Järgmisena Rajaleidja PDF-failidena infomaterjal abivajavale lapsele abi otsimisest (eesti, vene ja inglise keeles) ja Rajaleidja juhendmaterjal kõne arengu seaduspärasustest, murekohtadest, toetamise võimalustest ja abi otsimisest (eesti keeles).

Lapsevanemale EST.pdf
Lapsevanemale ENG.pdf
Lapsevanemale RUS.pdf
0-1 aastase lapse kõne areng
2-3 aastase lapse kõne areng
3-7 aastase lapse kõne areng
4-5 aastase lapse kõne areng
6-7aastase lapse kõne areng

Viimati muudetud 30.03.2023