Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Erispetsialistid

Eripedagoog Marliis Miilimäe

Eripedagoog töötab E-K 7:30-13:00 
e-mail: eripedagoog@lehola.edu.ee või kirjutada kiri ELIISI keskkonnas.  
Lastevanematel leppida eelnevalt kohtumiste aeg kokku.


KES ON ERIPEDAGOOG?

Eripedagoogi eesmärgiks on lasteaias erivajadustega laste väljaselgitamine, järjepideva arendava töö tegemine lastega ning vajadusel õpetajate ning lastevanemate nõustamine. 

Eripedagoog toetab lapse arengut igakülgselt: loovuse, taju, mälu, tähelepanu treening, peenmotoorika arendamine, mängu ja sotsiaalsete oskuste kujundamine, kõne arendamine. Lapse arengu toetamise eesmärgiks on psüühiliste protsesside ja isiksuse eakohane areng. 

Õppeaasta algab septembris laste vaatlemisega ning iseloomustuste kirjutamisega. Seejärel on võimalik paika panna edasine tööplaan. Põhiline arendustöö viiakse läbi lapsega individuaalselt või väikeses grupis ning tunni kestvus on olenevalt lapse vanusest ja jõudlusest 15-30 minutit. Vajadusel edastab eripedagoog lapsevanemale harjutusvara koduseks lapsega tegelemiseks. Enne eripedagoogilise arendustöö rakendamist teavitatakse vanemat ning täidetakse nõusolekukiri, mis on töö alustamise aluseks.

Viimati muudetud 23.09.2022