Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Meie lasteaia ajalugu

Meie lasteaia ajalugu


Lasteaed alustas tööd 1969. aastal 12-rühmalise lasteaiana. Lapsi oli lasteaias 280 ja töötajaid 60.        

Esimene juhataja oli Anne Koržits. Lasteaeda on juhtinud veel Asta Kanep, Galina Tšentropova, Ene Paadimeister. Alates 14.02.2005 töötas direktorina Merike Pappel.  Alates 02.06.2022 töötab juhi kohal Kerli Raikna. 

Lasteaia sünnipäeva tähistame 5. märtsil

2022/2023. õppeaastal töötab lasteaias 10 rühma (7 aia- ja 3 sõimerühma) 38 töökohaga. Ühte rühmaruumi kasutavad oma lasteaia remondi ajal ajutiselt lapsed teisest lasteaiast. Lehola Lasteaias on lapsi üle 190. 
Lasteaed on kakskeelne. Kuus rühma on eesti õppekeelega, kaks rühma on vene õppekeelega, kaks rühma on osalise keelekümblusega rühmad (eesti ja vene õppekeelega). Kolme aastaselt alustatakse vene rahvusest lastele riigikeele (eesti keele) õpetamist. Lastega tegelevad peale 2 õpetaja ja õpetaja abi veel muusikaõpetaja ning liikumisõpetaja.

2023/2024 õppeaastast on majas kuus rühma eesti õppekeelega ja neli rühma keelekümblusega rühmad.

Alates 1997. aastast on lasteaias kasutusel “ Hea Alguse “ metoodika. Ruumilahendus ei võimalda nimetatud metoodikat kasutada täies ulatuses, on tehtud teatud elementide valik, mida igapäevatöös kasutatakse.

Läbi aegade on lasteaias suurt tähelepanu pööratud eri rahvakultuuride tutvustamisele ja nii jätkub see ka tänapäeval. Traditsiooniliselt tähistatakse igal aastal erinevate tegevustega eesti kalendritähtpäevi (mardi- ja kardipäeva, vastlaid jne) ja vene kalendritähtpäevi (maslennitsa, koljadki jne..).

Majas töötab alates 2006.a. jaanuarist Lehola Keskkonnahariduskeskus (KHK), kust saavad vajalikku informatsiooni ja vajalikke materjale oma tegevusteks lasteaiaõpetajad kõikidest Tallinna lasteaedadest. Seoses KHK loomisega pööratakse õppekasvatuses senisest enam tähelepanu hooliva ja säästva suhtumise kasvatamisele loodusesse.

Lasteasutus on alates 2020.a. suvest tervist edendavate lasteaedade võrgustiku liige. Aastal 2018 liitus Rohelise kooli võrgustikuga.

 

Viimati muudetud 01.02.2024