Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Robootika Tallinna Lehola Lasteaias

Robootika Tallinna Lehola Lasteaias

Andmise saladus peitub jagamises. Lähtudes põhimõttest jaga alati laiali kogemust, mida ise oled saanud, rikastame nii enda kui teiste maailma. Jagades tänuks elule anname midagi maailmale tagasi.
Tänapäeva kaasaaegses ühiskonnas, kus tehnoloogia tempokas areng nõuab üha rohkem teadmisi ja oskusi, et tulla toime kiiresti muutuvas maailmas, on oluline lapsel omandada juba varases eas tehnoloogiaalaseid eakohaseid teadmisi, mille läbi muutuvad ka hoiakuid.
Täiskasvanu teadmiste omandamisel ja robootiliste vahendite rakendamisel on suureks abiks olnud õpetajatele suunatud robootikaalane RoboMentor koolitus, mis on ellu kutsutud Inspley poolt.
Ka Tallinna Lehola Lasteaed on osalenud RoboMentori koolitusel eesmärgiga populariseerida haridusrobootikat, kaasata majasiseselt töötajate kollektiivi, läbi mänguliste tegevuste avardada ja arendada töötajate digipädevust. Lasteaia kollektiivil on oluline roll laste tulevikuoskuste arendamisel. Inspley RoboMentori programmis osalemine on rikastanud osalejat haridusrobootika võimalustest. Teadmisi ja oskusi edasi andes rikastame ka ise ümbritsevat keskkonda.
Tallinna Lehola Lasteaias on loodud robootiline töörühm. Töörühma kuulub õppealajuhataja ja kaks õpetajat. Alates sügisest alustame igakuiste praktika jagamiste õpitoaga. Saame kokku, tuletame meelde vahendite kasutamist, jagame ideid, kaasame kogu kollektiivi, oleme mängulised ja loovad. Õpime ise ja anname õpitut edasi.
Robootiliste vahendite kasutamisel õpib lasteaia laps koostama lihtsamat n. pildilist algoritmi, täitma samm-sammulist tegevusjuhist,  juhtima lihtsamaid robootikaseadmeid, tegema koostööd, lahendama ettetulevaid probleeme, arendama loovust, kriitilist mõtlemist, juhtimist ja digipädevust.