Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lehola Keskkonnahariduskeskus

Lehola Keskkonnahariduskeskuse loomise mõte tekkis Hollandi–Eesti keskkonnaharidusprojekti „Aiatuulik” jooksul.

Projekti raames vahetasid Tallinna lasteaedade ja Hollandi koolide õpetajad kolme aasta jooksul omavahel kogemusi.

Keskkonnahariduskeskuse loomise vajalikkust kinnitas ka lasteaedades korraldatud keskkonnaalaste vahendite inventuuri tulemus – oli märgata õppevahendite vähesust. Näiteid edukalt toimivatest keskkonnahariduskeskusest võib leida Hollandist.

Linnavalitsuse istungil 14. septembril 2005 otsustati luua keskkonnahariduskeskus Tallinna Lehola Lasteaia juurde. Ettevalmistus keskuse loomiseks algas septembris, keskus avas uksed jaanuaris 2006. Keskkonnahariduskeskus asub Tallinna Lehola lasteaia ruumides.

1. oktoobril 2018 alustas tööd Lehola Keskkonnahariduskeskuse Pirita - Kose  õpituba, mis pakub keskkonnahariduslikke õppeprogramme nii lasteaia kui ka kooliealistele lastele.

Keskuse eesmärgiks on:

• luua uusi looduse- ja keskkonnaalaseid õppematerjale ja – vahendeid

• laenutada õppematerjale kõikidesse Tallinna lasteaedadesse

• nõustada õpetajaid keskkonnaküsimustes

• korraldada keskkonna- ja loodusalaseid õppepäevi õpetajatele

• korraldada keskkonna- ja loodusalaseid õppeprogramme lastele

Keskkonnahariduskeskuses tegutseb keskuse nõukogu, mille ülesanneteks on ettepanekute esitamine, keskuse juhataja nõustamine ja keskuse sisulise töö järelevalve. Nõukogusse kuuluvad esindaja Tallinna Haridusametist, HAREDist ja pilootlasteaedade juhid.

Keskuse juures töötab valitud vabatahtlikest lasteaiaõpetajate töögrupp, kes loob uusi õppevahendeid ja täiustab olemasolevaid. Töögrupi kutsub kokku keskuse juhataja.

 Lehola KHK_suur banner.JPG

 

 

 

 

Viimati muudetud 10.11.2018