Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Koolitus õpetajatele "Eesti kalad ja ökoloogilised seosed veekogudes".

Koolitus õpetajatele "Eesti kalad ja ökoloogilised seosed veekogudes".

Huvitav kahepäevane koolitus Tallinna munitsipaallasteaedade alushariduse õpetajatele.

Koolitus on vajalik koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendamiseks.
Õppekavas on toodud 6–7aastase lapse arengu eeldatavad tulemused, mis vajalik saavutada õpetajate teadmiste abil.
Veekogusse on keeruline sisse näha ja seda mõista, levinud on mitmed väärarusaamad, ka õpetajate seas.
Koolitus annab õpetajale teadmisi veekogude elustikust ja organismide omavahelistest seostest, aitab neid põimida igapäevastesse õppe- ja mängutegevustesse.

Valida saab:
 
I variant:
29.05.2024 kell 10:00-16:30 kui toimub Auditoorne töö Pirita-Kose õpitoas (sh praktilised ülesanded kohapeal).
12.06.2024 kell 10:00-16:30 kui toimub praktilised tegevused looduses (Pirita jõe ääres - Lükati silla juures).
 
II variant:
30.05.2024 kell 10:00-16:30 kui toimub Auditoorne töö Pirita-Kose õpitoas (sh praktilised ülesanded kohapeal).
13.06.2024 kell 10:00-16:30 kui toimub praktilised tegevused looduses (Pirita jõe ääres - Lükati silla juures).
 
Koolitust korraldab  Lehola Keskkonnahariduskeskus ja toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Omaosalustasu (10 %) on kahe päeva peale kokku 24€mida loobumise korral ei tagastata, aga saame asendada mõne teise töötajaga Teie majast.
 
Maht on 18 tundi, millest 8 tundi on auditoorne töö, 8 tundi praktiline töö ja 2 tundi iseseisev töö.
 
Õppepäevade teemad:
1) Kalad – ehitus, liigid, liikide eristamine, mere- ja mageveekalad, siirdekalad, kalade meeled, kudemine, kalade tähtsus, võõrliigid.
Praktilised tegevused: kalaliikide eristamine mängukaladel ja päriskaladel. Mängud.
2) Veeselgrootud – mitmekesisus, põhirühmad, nende eluviis, koht looduses ja majanduses, olulisus kalastikule, võõrliigid. Akvaariumi tegemine. Mängud.
Praktilised tegevused looduses: veekogu ääres selgrootute püüdmine ja määramine,
vaatlus, tigude ja karpide määramine.
3) Veetaimed – vööndilisus, eripärad, seosed kalastikuga, koht looduses ja majanduses, võõrliigid.
Praktilised tegevused looduses: veetaimede tundmaõppimine looduses. Mängud.
4) Veekogude toiduvõrgustikud. Mängud.
5) Praktiline ülesanne: iseseisva tööna loodusteaduslikel alustel koostatud veeelustikku õpetava mängu kirjeldus. 

Koolitajaks on Anu Metsar, kes viinud läbi erinevaid looduslaagreid (näiteks Võrtsjärve kalastuslaager, Tõrva kalastuslaager, Tõrva Gümnaasiumi looduslaager jne). 
Anu on väljaarendanud Järvemuuseumi ja sealsed õppeprogrammid, on juhendanud loodusesõprade ringi ja zooloogiaringi Eesti Noorte Loodusmajas. 
Anu Metsarile on omistatud täiskasvanute koolitaja 5 kutsetase.
Koolituse läbiviija firma Riiska Arendus OÜ on Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud täiendkoolitusasutus (teade nr 253323). 
 
Koolitusele saab registreerida läbi Linnatöötaja portaali (https://linnatootaja.tallinn.ee/ltp-client/login), kuhu oleme koostanud 2 ühesugust koolituspäeva (erinevate kuupäevadega), sealt saate valida endale sobivamad kuupäevad ja ennast osalejaks märkida.

Koolitus vastab täiskasvanute koolituse seadusele ja koolituse läbinule väljastatakse tunnistus.