Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ootame alushariduse õpetajaid osalema põneval koolitusel "Eesti kalad ja ökoloogilised seosed veekogudes".

Ootame alushariduse õpetajaid osalema põneval koolitusel "Eesti kalad ja ökoloogilised seosed veekogudes".

Kahepäevane koolitus Tallinna munitsipaallasteaedade alushariduse õpetajatele. Seoses väikese koolitusel osalejate arvuga lükkus koolitus edasi.

Uuteks kuupäevadeks on:
 
I variant:
29.05.2024 kell 10:00-16:30 kui toimub Auditoorne töö Pirita-Kose õpitoas (sh praktilised ülesanded kohapeal).
12.06.2024 kell 10:00-16:30 kui toimub praktilised tegevused looduses (Pirita jõe ääres - Lükati silla juures).
 
II variant:
30.05.2024 kell 10:00-16:30 kui toimub Auditoorne töö Pirita-Kose õpitoas (sh praktilised ülesanded kohapeal).
13.06.2024 kell 10:00-16:30 kui toimub praktilised tegevused looduses (Pirita jõe ääres - Lükati silla juures).
 
Koolitust korraldab  Lehola Keskkonnahariduskeskus ja toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Omaosalustasu on kahe päeva peale kokku 24€mida loobumise korral ei tagastata, aga saame asendada mõne teise töötajaga Teie majast.

Veekogusse on keeruline sisse näha ja seda mõista, levinud on mitmed väärarusaamad.
Koolitus annab õpetajale teadmisi veekogude elustikust ja organismide omavahelistest seostest, aitab neid põimida igapäevastesse õppe- ja mängutegevustesse.
 
Maht on 18 tundi, millest 8 tundi on auditoorne töö, 8 tundi praktiline töö ja 2 tundi iseseisev töö.
 
Õppepäevade teemad:
1) Kalad – ehitus, liigid, liikide eristamine, mere- ja mageveekalad, siirdekalad, kalade meeled, kudemine, kalade tähtsus, võõrliigid.
Praktilised tegevused: kalaliikide eristamine mängukaladel ja päriskaladel. Mängud.
2) Veeselgrootud – mitmekesisus, põhirühmad, nende eluviis, koht looduses ja majanduses, olulisus kalastikule, võõrliigid. Akvaariumi tegemine. Mängud.
Praktilised tegevused looduses: veekogu ääres selgrootute püüdmine ja määramine,
vaatlus, tigude ja karpide määramine.
3) Veetaimed – vööndilisus, eripärad, seosed kalastikuga, koht looduses ja majanduses, võõrliigid.
Praktilised tegevused looduses: veetaimede tundmaõppimine looduses. Mängud.
4) Veekogude toiduvõrgustikud. Mängud.
5) Praktiline ülesanne: iseseisva tööna loodusteaduslikel alustel koostatud veeelustikku õpetava mängu kirjeldus. 

Koolitajaks on Anu Metsar, kes viinud läbi erinevaid looduslaagreid (näiteks Võrtsjärve kalastuslaager, Tõrva kalastuslaager, Tõrva Gümnaasiumi looduslaager jne). 
Anu on väljaarendanud Järvemuuseumi ja sealsed õppeprogrammid, on juhendanud loodusesõprade ringi ja zooloogiaringi Eesti Noorte Loodusmajas. 
Anu Metsarile on omistatud täiskasvanute koolitaja 5 kutsetase.
Koolituse läbiviija firma Riiska Arendus OÜ on Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud täiendkoolitusasutus (teade nr 253323). 
 
Koolitusele saab registreerida läbi Linnatöötaja portaali (https://linnatootaja.tallinn.ee/ltp-client/login), kuhu oleme koostanud 2 ühesugust koolituspäeva (erinevate kuupäevadega), sealt saate valida endale sobivamad kuupäevad ja ennast osalejaks märkida.

Koolitus vastab täiskasvanute koolituse seadusele ja koolituse läbinule väljastatakse tunnistus.