Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lepatriinu Lasteaia sisehindamine

Lepatriinu Lasteaia sisehindamine

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 242 on sisehindamine pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng selgitades välja lasteaia tugevused ning
parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 2 punktis 2 nimetatud arengukava tegevuskava. 

Lasteasutus koostab sisehindamise aruande üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteasutuse hoolekoguga ja lasteasutuse pidajaga ning aruande kinnitab lasteasutuse direktor.

Sisehindamissüsteem Tallinna Lepatriinu Lasteaias

 

Tallinna Lepatriinu Lasteaia sisehindamise aruanne õppeaastatest 2012/2013 – 2014/2015

Tallinna Lepatriinu Lasteaia sisehindamise aruanne õppeaastatest 2009/2010 – 2011/2012

Viimati muudetud 05.03.2024