Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hoolekogu otsused (26.01.2022)

Hoolekogu otsused (26.01.2022)

 TALLINNA LEPATRIINU LASTEAED

 Lisa 1

Tallinna Lepatriinu Lasteaia hoolekogu 26.01.2022 koosoleku protokoll nr 1

Otsused:

  • Kristiine Linnaosavalitsuse esindaja tegeleb valvekaamerate hinnapakkumiste võtmisega.  Linnaosavalitsuse esindaja saadab enne hinnapakkumiste võtmist pakkumiskutse mustandi hoolekogule ja direktorile ülevaatamiseks. Vajalik on kolm hinnapakkumist ja läbi viia õigustatud huvi analüüs (esitatakse andmekaitse inspektsioonile).
  • Õppealajuhataja uurib e-lasteaia infosüsteemist Eliis, kas programm võimaldaks tõesama kohalkäijate arvu kogumist. Tõene info vajalik laste toitlustuse planeerimiseks  suve- ja jõulupuhkuste perioodil.
  • Kristiine Linnaosavalitsus esindaja tegeleb lasteaia ees olevate lumevallide koristusega.

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollis Mari-Liis Simovart

Kinnitas hoolekogu esimees Martin Rebane

 

Viimati muudetud 27.02.2024