Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lepatriinu Lasteaeaia suvine töökorraldus

TALLINNA LEPATRIINU LASTEAIA TÖÖKORRALDUS 01.06 - 31.08.2020

Lasteaia töökorralduse eest vastutab direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

 

 

Tegevused

 

Kokkulepped lasteaias

1.

Laste vastuvõtt

 • Lasteaeda võetakse terveid lapsi.
 • Lasteaeda ei tohi tuua haigusnähtudega last ega last, kelle pereliikmel on haigusnähud või on tuvastatud COVID-19 haigus.
 • Lapsi võetakse vastu õues, välisuksel või eeskojas. Lapsevanematega suhtlemisel järgitakse 2+2 nõuet.
 • Kõiki lapsi kraaditakse kontaktivaba kraadiklaasiga ja vaadatakse üle nende tervislik seisund (respiratoorsete haiguste sümptomite olemasolu). Haigussümptomite olemasolul on õpetajal õigus laps koju saata. 
 • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Lasteaia ruumidesse sisenemise vajaduse üle otsustab direktor, vajaduspõhisel sisenemisel järgitakse kehtivaid tervisekaitse ja hügieeninõudeid (käte desinfitseerimine majja sisenemisel, kilesussid, kaitsemask).
 • Koduste mänguasjade kaasa toomine lasteaeda ei ole lubatud va. isiklik kaisuloom, mis ootab last lasteaia voodis.

2.

Laste ja töötajate tervise kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms)

 • Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks lasteaias on esmatähtis käte hügieen, sotsiaalse distantsi hoidmine (2+2 nõue), ruumide piisav tuulutamine ning pindade sage ja tõhus puhastamine.
 • Haigusnähtudega töötajad ei tohi tööl olla.
 • Töötajad kasutavad vajadusel isikukaitsevahendeid suhtlemisel lapsevanemate ja teiste lasteaia personali hulka mittekuuluvate inimestega.
 • Kui töötajale pakub maski ja visiiri kasutamine turvatunnet, siis on tal  õigus kaitsevahendid kanda. Personalile on tagatud kaitsemaskid, visiir ja ühekordsed kindad.
 • Kui töötajal ilmnevad lasteaias kohapeal haigustunnused, siis ta  peab viiruse leviku tõkestamiseks kasutama  kirurgilist maski ja lahkuma lasteaiast esimesel võimalusel.
 • Enne laste õue mängima minemist desinfitseerib personal õuevahendid.
 • Nõuetele vastavad isikukaitsevahendid ja desinfitseerimisvahendid on kaardistatud:  https://www.eas.ee/isikukaitsevahendid

3.

Rühmade komplekteerimine

 

 • 19. juunist kuni 17. augustini on rühmad ühendatud. Ühendatud rühmad komplekteeruvad lastevanemate küsitluse tulemusel saadud laste arvust.   Rühmades on tavapärane laste arv. Rühmade ühendamisel arvestatakse, et lähikontaktsete ring oleks võimalikult muutumatu.

 Uute rühmade komplekteerimine toimub 01.05-15.08.2020.

 • Kohapakkumiste edastamine toimub Tallinna Hariduse infosüsteemis.
 • Lasteaia info  ja uusi lapsi vastuvõtvate rühmade info on leitav lasteaia kodulehelt.

4.

Õppe- ja kasvatustöö

 

 • Õppetegevuste läbi viimisel viibivad rühmad  võimalikult palju õues.
 • Muusika ja liikumistegevused toimuvad võimalusel õues või rühmaruumis.
 • Saali kasutatakse ühe rühma kaupa, mille kasutamise järgi desinfitseeritakse ja tuulutatakse 15 min. enne järgmist kasutamist.
 • Õppe- ja kasvatustöö info on leitav www.eliis.ee

5.

Toitlustamine

 

 • Toidu valmistamine toimub lasteaia köögis.
 • Toidu valmistamisel ja jagamisel järgitakse tervisekaitsenõudeid.
 • Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseeritakse toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.
 • Jälgitakse, et söömisel ei kasutaks lapsed teiste laste tassi, lusikat jm söögiriistu.
 • Vee joomiseks kasutatakse isiklikku joogipudelit.

6.

Kommunikatsiooni juhtimine

Direktor Kertu Mellikov, telefon 6566424 e-post: kertu.mellikov@lepatriinulasteaed.ee

Lasteaia direktor, direktori puhkuse ajal direktori asetäitja,  teavitab Tallinna Haridusametit, personali ja lapsevanemaid järgnevalt:

 • Tallinna Haridusamet – e-posti ja telefoni kaudu;
 • personal– personali meililisti, fb kinnine grupp, suuliselt ja telefoni kaudu;
 • lapsevanemad – e- posti, kodulehe ja telefoni kaudu.

Õpetaja teavitab juhtkonda ja lapsevanemaid järgnevalt:

 • juhtkond – suuliselt, telefoni ja e- posti kaudu;
 • lapsevanemad – suuliselt, telefoni, Eliis infosüsteemi ja e- posti kaudu.

Lapsevanem teavitab juhtkonda ja õpetajaid järgnevalt:

 • juhtkond- telefoni ja  e-posti kaudu;
 • õpetajad- suuliselt, telefoni ja e-posti kaudu.
 • Lapsevanem peab olema telefoni teel kätte saadav juhuks kui laps peaks haigestuma lasteaias

7.

Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga

 • Uute laste vastuvõtmiseks avatakse rühmad 17. augustil.
 • Vastu võetakse terveid lapsi.
 • Harjutamisperioodil on lapsega kaasas üks lapsevanem.
 • Lapsevanem kasutab lasteaeda sisenemise hetkest kaitsemaski. Majja sisenedes desinfitseerib käed ja hoiab teiste suhtes distantsi.
 •  Sõimelaste harjutamine lapsevanemaga hommikupoolsel ajal 8:30-12:30 (hommikusöögi ajast kuni lõunasöögi lõpuni). Iga päevaga lühendatakse lapsevanema aega lasteaias ja pikendatakse lapse lasteaias viibimise aega.
 • Uute laste harjutamise päevad lepitakse kokku rühmaõpetajatega.
 • Lapse harjutamine lasteaiaga toimub koos lapsevanemaga kuni 5 järjestikust tööpäeva alates lasteaia esimesest päevast.
 • Lapsel on kaasas isiklik nimeline joogipudel.
 • Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid (kamm, mähkmed jm), eraldi toa ja ilmastikule vastavad õueriided. Määrdunud riiete jaoks kilekotid.
 • Kaisuloom on lubatud magamise ajaks isikliku uinaku tegemiseks.

8.

Asenduslasteaeda minek, asenduslasteaias olek

1. juulist kuni 31. juulini on lasteaed kollektiiv puhkuseks suletud ja soovijatel on võimalus kasutada lasteaiakohta asenduslasteaias.
Asenduslasteaia koha soovijatel pöörduda Tallinna Lepatriinu Lasteaia direktori poole hiljemalt 16. juuniks 2020 e-posti aadressil kertu.mellikov@lepatriinulasteaed.ee

 Asenduslasteaiad on:

01.07-10.07 Tallinna Kristiine Lasteaed, Rästa põik 3, 13425 Tallinn. Tel: 6552655,  E-post: kristiinealg@la.tln.edu.ee
13.07-31.07 Tallinna Mutionu  Lasteaed, Mehhanika 17,  10616 Tallinn, Tel:  6 727 802, e-mail: mutionu@mutionu.edu.ee

 • Lasteaia suverühma tulevatele ja minevatele  lastele ja lapsevanematele kehtivad kõik lasteaias kehtestatud kodukorra ja töökorralduslikud reeglid.

9.

Laste kojuminek

 

 • Lapsed antakse lapsevanematele üle õues, halva ilma korral välisuksel.
 • Lapsevanemad lahkuvad lapsele järgi tulles õuealalt võimalikult kiiresti ning ei jää õuealale mängima või teiste lapsevanematega suhtlema.
 • Lapsevanem ja õpetaja järgivad info vahetamisel 2+2 nõuet.
 • Lapsevanem tuleb lapsele järgi hiljemalt 18:45 (lasteaed avatud kuni 19:00), et vajadusel saaks laps rühmast vajalikud asjad koju kaasa võtta või teostada isikliku hügieeni toiminguid.
 • Õpetaja/laps võtab vajadusel  lapse koju viidavad asjad kotiga õue kaasa.
 • Enne lasteaia sulgemist suveperioodiks (1.07- 31.07.2020) võtab laps lasteaiast kaasa kõik oma asjad.

 

 

Viimati muudetud 15.06.2020