Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lepatriinu Lasteaia hoolekogu

Koolieelse Lasteasutuse Seadus § 24:
Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 
Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja. Lisaks neile nimetab valla-või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele.

Direktor esitab hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Tallinna Haridusameti juhataja 11.11.2022 käskkiri nr T-7-1/22/425 Tallinna Lepatriinu Lasteaia 2022/2023 õppeaasta hoolekogu koosseis

1. JANE ÕIM Pilvetriinude rühma lapsevanem Janehain@gmail.com 
2. REIGO PÄTS Naerutriinude rühma  lapsevanem reigo.pats@gmail.com
3. MARI-LIIS SIMOVART Marjatriinude rühma lapsevanem simovart.m@gmail.com
4. KÄTLIN MÜLLER Täpitriinude rühma lapsevanem
katlin.muller@gmail.com
5. CARMEN KUKK Trikitriinude rühma lapsevanem karmenkukk91@gmail.com
6. JANE ÕIM Pisitriinude rühma lapsevanem Janehain@gmail.com 
7. KATRIN LUNT Päikesetriinude rühma lapsevanem katrin@lunt.eu
8. MARTIN REBANE Õnnetriinude rühma lapsevanem martin@linuxator.com
9. RICHARD VIIES Rõõmutriinude rühma lapsevanem richard@viies.ee
10. LIIU MAHLAPUU Tähetriinude rühma lapsevanem liiu.mahlapuu@gmail.com
11. MARI-LIIS DOLENKO Põnnitriinude rühma lapsevanem mariliisid@yahoo.com
12. KERTU KARI Lilletriinude rühma lapsevanem kertu.kari@gmail.com
13

ILONA EENSALU

Pedagoogide esindaja ilona.eensalu@gmail.com
14.

KRISTEL GEINE

Kristiine LOV esindaja kristel.geine@tallinnlv.ee  

 

Meie hoolekogu otsused

Hoolekogu otsused (26.01.2022)

Hoolekogu otsused (30.09.2021)

Hoolekogu otsused (9.06.2021)

Hoolekogu otsused (30.11.2020)

Hoolekogu otsused (03.06.2020 )

Rühmades laste arvu kooskõlastamine (20.05.2019)
Toidukulu päevamaksumuse kinnitamine (19.06.2018)
Rühmades laste arvu kooskõlastamine (29.05.2018)
Töötasujuhendi kooskõlastamine (02.04.2018)
Lasteaia õuealale Tallinna Linna poolt paigaldatava õuevahendi valiku kinnitamine (12.10.2017)
Rühmades laste arvu kooskõlastamine (23.05.2017)
Lasteaia kodukorra täiendamine (15.11.2016)
Rühmades laste arvu kooskõlastamine (17.05.2016)
Arengukava 2016 (29.09.2015)
Lasteaia kodukorra kinnitamine (25.08.2015)
Palgajuhendi kooskõlastamine (24.03.2015)
Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine (02.10.2014)
Rühmade avamisaegade kooskõlastamine (23.09.2014)

Tallinna linna poolt paigaldatava õuevahendi valiku kinnitamine (23.01.2013)
Lasteaia arengukava kooskõlastamine (02.01.2013)
Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine (01.09.2011)
Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine (01.01.2011)
Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine (01.01.2009)
Arengukava kooskõlastamine (12.11.2007)
Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine (24.09.2007)
Lasteaia arengukava kooskõlastamine (08.11.2004)

Lehekülge haldab:
Kertu Mellikov, direktor
Tel 6566424, e-post: kertu.mellikov@lepatriinulasteaed.ee

 

 

Viimati muudetud 27.11.2022