Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lepatriinu Lasteaia õpetajate loomingud

     Muusikaõpetaja Liia Hammer 2020
     Laula minuga 1
     Laula minuga 2
     Muusikaõpetaja Maarja Peäske  2020
     Laul emale
     Lepatriinu etendus

     Õpetaja Diaana Loit #püsikodus BINGO  2020
     Õpetaja Merliin Klopp mäng "Leia paar"  2020
     Logopeed Aire Hansen mäng "Monopol" 2020

      Liikumisõpetaja Urve Kukk 2020
      Mai
      Liikumiskalender 3-5a.
      Liikumiskalender 5-7a. 
      Kakukese trenniratas 
      Aprill
       Liikumiskalender 3-5a.
       Liikumiskalender 5-7a

     Õpetaja Kaja Eskel õuesõpe Märka kevadet!  2020

       ÕPETAJATE  poolt koostatud UURIMISTÖÖD
       (võimalik tutvuda lasteaia direktori kabinetis) 

  • Värvusõpetus. Värvusteraapia lasteaias. Katrin Käbi (2004)
  • Tervisekäitumine peredes. Aino Eensoo (2007)
  • Mikrokliima ja rahulolu-uuring Tallinna X Lasteaias. Urve Kukk (2007)
  • Tallinna Lepatriinu Lasteaia lastevanemate kasvatusteadvus ja kasvatustegelikkus. Kertu Mellikov (2009) 
  • Teeme ise näidendi Liia Hammer (2012)

Viimati muudetud 15.06.2020