Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lepatriinu lasteaia õppekava

Lepatriinu lasteaia õppekava

Tallinna Lepatriinu Lasteaed töötab alates 2000- a oma õppekava järgi.
Iga rühm koostab igaks õppeaastaks oma rühma tegevuskava, lähtudes lasteaia  õppekavast ja püstitatud eesmärkidest.
Käesoleval ajal töötame Koolieelse Lasteasutuse Riikliku Õppekava  ja Tallinna Lepatriinu Lasteaia õppekava III põhjal.

Õppekava sisu:
Lasteasutuse liik ja eripära
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted
Õpikäsitlus
Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus
Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sealhulgas korraldus
Erivajadustega lapse arengu toetamine ja põhimõtted, sealhulgas korraldus
Lastevanematega koostöö põhimõtted, sealhulgas korraldus
Õppekava uuendamise ja täiendamise kord
Lasteasutuse traditsioonid

Üldoskused
Mänguoskused
Mäng
Tunnetus- ja õpioskused
Sotsiaalsed oskused
Empaatiavõime arendamine
Väärtuskasvatus
Enesekohased oskused

Valdkonnad
1. Valdkond: Mina ja keskkond
1.1 Sotsiaalne keskkond
1.1.1 Tervisekasvatus
1.1.2 Ellujäämisõpetus
1.1.3 Lapse õiguste tutvustamine
1.1.4 Kultuuripealinn Tallinn
1.2 Looduskeskkond
1.2.1 Õuesõpe
1.2.2 Avastusõpe
1.3 Tehiskeskkond
1.3.1 Liikluskasvatus
1.3.2 Säästliku eluhoiaku arendamine
2 Valdkond: Keel ja kõne
2.1 Suhtlemine, jutustamine ja kuulamine
2.2 Lugema ja kirjutama õppimine
2.3 Logopeediline töö
3 Valdkond: Eesti keel kui teine keel
4 Valdkond: Matemaatika
5 Valdkond: Kunst
6 Valdkond: Muusika
7 Valdkond: Liikumine

8.Lisa
8.1 Lapse arengu vaatluse tabelid
8.2 Empaatia pädevuste vaatlustabel
8.3 Koolivalmiduse hindamine
8.4 Koolivalmiduskaart

Õppekava terviktekst: "Tallinna Lepatriinu Lasteaia õppekava"

Statuut: "Koolivalmiduse hindamine"

Õppekava valdkonnad on lõimitud meie igapäeva tegemistesse läbi erinevate programmide ja projektide

Viimati muudetud 26.02.2024