Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lepatriinu Lasteaia töökorraldus suveperioodil

Suveperiood on lasteaias 1.06-31.08.

Kollektiivpuhkus

• Kollektiivpuhkuse ajal on kõik lasteaia rühmad suletud. Tallinna linna määruse kohaselt ei maksa lapsevanem selle perioodi eest kohatasu.

Lepatriinu Lasteaia kollektiivpuhkus toimib  kolme aastase tsüklina:

  • ühel aastal juuni keskelt juuli keskpaigani
  • teisel aastal juulikuus  
  • kolmandal aastal juuli keskelt augusti keskpaigani.

• Kollektiivpuhkuse aeg toimub vastavalt kokkuleppele teiste Kristiine piirkonna lasteaedadega.

• Kollektiivpuhkuse perioodil saavad lapsed vajadusel koha asenduslasteaeda. Asenduskohtade arv on piiratud. Asenduslasteaia koha soovist teavitab lapsevanem kirjalikult direktorit esimesel võimalusel kuid hiljemalt kalendriaasta 31.märtsiks.

Lasteaia kohatasu võlgnevuse korral ei ole asenduslasteaeda kohta võimalik saada.

• Kui laps ei külasta broneeritud ajal asenduslasteaeda, maksab lapsevanem siiski broneeritud perioodi eest proportsionaalselt arvestatud kohatasu.

• Asendusasteaia  koha soovist loobumiseks tuleb  teavitada direktorit kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva  enne broneeritud aega. 

• Asendusasteaeda tulevatele ja minevatele  lastele ja lapsevanematele kehtivad kõik lasteaias kehtestatud kodukorra ja töökorralduslikud reeglid. 

• Soovitame asenduslasteaia kohta kasutada äärmisel vajadusel, sest ka laps  vajab aasta jooksul puhkust. Kui teil ei ole võimalik koos lapsega puhata suveperioodil, siis leidke võimalus talle pikemat puhkust võimaldada mõnel teisel ajal.

Tulenevalt töölepingu seaduse § 69. Puhkuse ajakava
(7) Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:
3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last.

Töökorraldus muul suveperioodil

• Suveperioodil ei ole lasteaias avatud kõik rühmad.

• Lasteaia töö paremaks planeerimiseks märgib lapsevanem enne suveperioodi algust tabelisse, millal laps suvel lasteaias käib. 

• Vastavalt töötajate puhkuseavaldustele komplekteeritakse rühmade meekonnad. Sellest tulenevalt ei ole lapse rühmas tööl oma rühma meeskond.

• Suveperioodi rühmade moodustamisel võetakse aluseks vanuselised kriteeriumid järgmiselt: sõimeealised (1,5-3a), aiarühma vanuselised (3-7a).

• Lepatriinu Lasteaias saavad suvel asenduskohta kasutada teiste lasteaedade lapsed. Ka need lapsed jaotatakse rühmadesse samadest põhimõtetest lähtuvalt.

• Info suveperioodil avatud rühmadest ja  laste paigutumisest avaldatakse lapsevanematele enne koondrühmade töö algust ELIIS keskkonnas.

 2023. aastal  on kollektiivpuhkus 3.juuli - 2.august.

 

Kertu Mellikov

Direktor

Viimati muudetud 19.12.2022