Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Lepatriinu Lasteaia 2021-2022 õppeaasta eesmärgid

Meie lasteaia põhieesmärk on:
Kvaliteetne õppe- ja kasvatustegevus  ja rahulolevad lapsevanemad

Õppetegevuste planeerimisel, läbiviimisel ja analüüsimisel on aluseks   lapsekeskne õpikäsitus, kus õppimine  toimub erinevates õpikeskkondades, kasutades erinevaid aktiivõppe meetodeid.

Õppe- ja kasvatustegevuses väärtustatakse loovust, tervist, loodust
Teema aasta on "Liikumine ja vaimne tervis" ning Erasmus+ projekti teema teist aastat  on "Vee imed looduses"

Rühmades on kasutusel
*Suukooli programm
*Rohelise Kooli programm  kolm aasta teemat Vesi, Kliimamuutus, Globaalne kodakondsus
*„Kiusamisest vabaks“ metoodika ja  vanemates rühmades ka  "Amanda ja maailm"

 Oma lapse rühma õppe- ja kasvatustööga saab lapsevanem kursis olla www.eliis.ee lehel.

Viimati muudetud 09.09.2021