Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Lepatriinu Lasteaia 2022-2023 õppeaasta eesmärgid

Meie lasteaia põhieesmärk on:
Kvaliteetne õppe- ja kasvatustegevus  ja rahulolevad lapsevanemad

*Õppe-ja kasvatustegevuses arendadakse läbi ettevõtliku õppe loovat mõtlemist ja probleemide lahendamise oskust ning väärtustatakse tervist ja loodust.
2022/2023 on loodus- ja keskkonnahoiu teema- aasta    ning Erasmus+ projekti teema teist aastat  on "Vee imed looduses"

Õppetegevuste planeerimisel, läbiviimisel ja analüüsimisel on aluseks   lapsekeskne õpikäsitus, kus õppimine  toimub erinevates õpikeskkondades, kasutades erinevaid aktiivõppe meetodeid.
Rühmades on kasutusel
*Suukooli programm
*Rohelise Kooli programm  kolm aasta teemat Vesi, energia, Globaalne kodakondsus
*„Kiusamisest vabaks“ metoodika ja  vanemates rühmades ka  "Amanda ja maailm" ja "Vinks-Vonks avastab ja seikleb"

 Oma lapse rühma õppe- ja kasvatustööga saab lapsevanem kursis olla www.eliis.ee lehel.
 

Viimati muudetud 08.09.2022