Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Lepatriinu Lasteaia Sihtasutus

Tallinna Lepatriinu Lasteaia Sihtasutus

Tallinna Lepatriinu Lasteaia Sihtasutus (edaspidi Sihtasutus) asutati  2007 aasta suvel tookordse hoolekogu esimehe Mauno Leppik´u eestvedamisel

Sihtasutuse eesmärgid määratleti põhikirjas järgmiselt:

  • Tallinna Lepatriinu Lasteaia materiaalse baasi parendamine tagamaks võimalikult parim mängu- ja õpikeskkond lastele;
  • Tallinna Lepatriinu Lasteaia personali motiveerimine uuenduslike lapsi arendavate projektide välja töötamisel ja elluviimisel, saavutamaks seeläbi laste igakülgset arengut, turvalisust ja tervislikku elustiili soodustav keskkond.

Sihtasutuse juhtivorganid on:

  • Juhatus, mis esindab ja juhib Sihtasutust, Juhatusse kuulub kuni 3 liiget
  • Nõukogu. Nõukogu teostab järelvalvet Juhatuse tegevuse üle. Nõukogusse kuulub 3 liiget.

Juhatuse ja Nõukogu töö on vabatahtlik tegevus.

Sihtasutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib audiitor.

Aruanne rühmade- ja lasteaia rahajäägist esitatakse rühmadesse kord kuus (lasteaia üldkontos on lasteaia Perepäevade ja „Kirbuturgude“, eraisikutelt ja firmadelt lasteaiale laekunud tulu ning tulu, mis on saadud SA projektidega). 

Tänaseks Sihtasutuse juhatuses asutajaliikmeid ei ole, Sihtasutuse nõukogus tegutsevad liikmed Sihtasutuse algusaastatest.

Tehtud töö:

Sihtasutuse algatusel ja toetusel on kõikides rühmades riietekuivatuskapid (2007, 2008), lasteaia 10. rühmas nõudepesumasinad (2009-2015), muusikakeskus lasteaia saalis (2009, ja 2014). Algatatud ja viidud läbi konkurss „Empaatiline laps täna, parem Eesti homme“ (2008), mille tulemusena on lasteaia õppekavas osa „Laste empaatiavõime arendamine“ (2009), tellitud lasteaia hooviala arendamise projekt (2012), kingitud rühmadele rühmalipud (2012), kingitud lasteaiale Lepatriinu paraadlipp ja Eesti Vabariigi lipp koos lippude alusega (2017), kingitud lasteaiale muusikakeskus õueürituste läbiviimiseks (2018), parendatud  rühmade õpi- ja kasvukeskkondi ning toetatud õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimist õues (2019, 2020,2021).

Alates 01.01.2012 on Tallinna Lepatriinu Lasteaia SA  kinnitatud  tulumaksusoodustust saavaks mittetulundusühinguks,  mis võimaldab annetajatel saada tulumaksusoodustust.

Suur tänu kõigile, kes on oma abiga muutnud Lepatriinu laste lasteaiapäevad  rõõmsamaks ja turvalisemaks!

Ootame ka edaspidi lastevanemate, firmade ja kõikide teiste tulevase põlvkonna arengust huvitatute annetusi:

Makse saaja:       Tallinna Lepatriinu Lasteaia Sihtasutus
Arvelduskonto:    EE811010220071861019
Selgitus:   rühma nimi ja lapse nimi (et teaksime millisele rühmale on annetus tehtud)

 

Meie laste parema oleviku ja kindlama tuleviku nimel,
Lepatriinu Lasteaia Sihtasutus

Viimati muudetud 27.02.2024