Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tervisedendus Lepatriinu Lasteaias

tervistedendav.pngTervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud lasteaedadest, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest ja eesmärkidest.

Meie lasteaed liitus TEL võrgustikuga 2005 aasta aprillis (Tunnistus nr 56, v.a Tervise Arengu Instituudi poolt).

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema tervislikku arengut. Selle eesmärgi saavutamiseks lähenetakse tegevustele süsteemselt, põimitakse omavahel kõik lasteaias toimuv ja haaratakse kaasa kõik, kes või mis on vähegi seotud lasteaiaga. Sellest tulenevalt on Eesti tervist edendavate lasteaedade mudelis kolm olulisimat tegevusvaldkonda:

  • koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ja lasteaia personali tervise nimel
  • lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine
  • lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine

Tervisedendustöö järjepideva arendamise eesmärgil töötas lasteaia pedagoogiline personal 2006. aastal välja statuudi tervisedendustöö tunnustamiseks Tallinna Lepatriinu Lasteaias.

Alates 2007 aasta maikuust jagatakse igal kevadel välja raamitud tänukirjad:
- „Tublid tervisedendajad“ meeskondadele
- „Tubli Tervisedendaja“ ühele lasteaia töötajale, kes on aasta jooksul esitanud või teostanud tähelepanuväärse uue idee laste tervise hoidmiseks ja parendamiseks.

Auhinnatud on järgmiselt:
2007
Tublid Tervisedendajad: 
Pilvetriinud  Trikitriinud, Õnnetriinud, Marjatriinud
Tubli Tervisedendaja: õpetaja Aino Eensoo

2008
Tublid Tervisedendajad:
 Põnnitriinud, Pisitriinud, Naerutriinud, Päikesetriinud, Lilletriinud
Tubli Tervisedendaja: liikumisõpetaja Urve Kukk

2009
Tublid tervisedendajad: 
Rõõmutriinud
Tubli tervisedendaja: õpetaja Kari Kertu

2010
Tublid Tervisedendajad:
 Naerutriinud, Pilvetriinud
Tubli Tervisedendaja:  õpetaja  Mare Robal

2011
Tublid Tervisedendajad:
 Naerutriinud, Pilvetriinud, Trikitriinud
Tubli Tervisedendaja: Kaja Eskel

2012
Tublid Tervisedendajad:
 Naerutriinud, Pilvetriinud, Trikitriinud, Täpitriinud
Tubli Tervisedendaja: liikumisõpetaja Kärt

2013
Tublid Tervisedendajad:
 Kõik Rühmad + Kokatriinud (lasteaia köök)
Tubli Tervisedendaja: õpetaja Kertu Mellikov

2014
Tublid Tervisedendajad:
 Põnnitriinud, Naerutriinud, Täpitriinud, Marjatriinud Pilvetriinud
Tubli Tervisedendaja: õpetaja Kaja Eskel

2015
Tublid Tervisedendajad: 
Kõik rühmad
Tubli Tervisedendaja: liikumisõpetaja Kertu Mellikov

2016
Tublid Tervisedendajad:
 Pisitriinud, Pilvetriinud. Ergutuspreemia: Naerutriinud
Tubli Tervisedendaja: õpetaja Maie Reinomägi.
Personali Tervisedendus Toetaja: logopeed Aire Hansen

2017
Tublid tervisedendajad: Pisitriinud ja Trikitriinud. Ergutuspreemia: Marjatriinud (süsteemse töö eest empaatia arendamisel).
Tubli tervisedendaja: Doris Kaev
Eriauhind: Pilvetriinud, liikumisõpetaja Kertu Mellikov

2018

Tublid tervisedendajad: Õnnetriinud, Pilvetriinud, Marjatriinud, Trikitriinud Kiitus: Põnnitriinud

Tubli tervisedendaja: õpetaja Doris Kaev

 2019

Tublid tervisedendajad: Pilvetriinud, Pisitriinud 

Tubli tervisedendaja: liikumisõpetaja Kertu Mellikov

 2020

Tublid tervisedendajad: kõik rühmad

Tubli tervisedendaja: õppealajuhataja Kaidi Pugašev

Viimati muudetud 29.04.2021