Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tervisedendus Lepatriinu Lasteaias

Tervisedendus Lepatriinu Lasteaias

tel_logo.jpgTervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud lasteaedadest, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest ja eesmärkidest.

 

Meie lasteaed liitus TEL võrgustikuga 2005 aasta aprillis (Tunnistus nr 56, v.a Tervise Arengu Instituudi poolt).

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema tervislikku arengut. Selle eesmärgi saavutamiseks lähenetakse tegevustele süsteemselt, põimitakse omavahel kõik lasteaias toimuv ja haaratakse kaasa kõik, kes või mis on vähegi seotud lasteaiaga. Sellest tulenevalt on Eesti tervist edendavate lasteaedade mudelis kolm olulisimat tegevusvaldkonda:

  • koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ja lasteaia personali tervise nimel
  • lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine
  • lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine

Tervisedendustöö järjepideva arendamise eesmärgil töötas lasteaia pedagoogiline personal 2006. aastal välja statuudi tervisedendustöö tunnustamiseks Tallinna Lepatriinu Lasteaias.

Alates 2007 aasta maikuust jagatakse igal kevadel välja raamitud tänukirjad:
- „Tublid tervisedendajad“ meeskondadele
- „Tubli Tervisedendaja“ ühele lasteaia töötajale, kes on aasta jooksul esitanud või teostanud tähelepanuväärse uue idee laste tervise hoidmiseks ja parendamiseks.
Alates 2021 aastast ei esita rühmad paberkandjal õppeaasta tervisedendustöö aruandeid tervisedendus meeskonnale. Iga rühm esitab Lepatriinu Lasteaia "Tervisedendus konverentsil" oma kolleegidele  parima tervise teo visuaalselt kas slaididena, fotodena või muul huvitaval viisil. Konverentsi on võimalik vaadata ka majasiseselt zoomis. Rühmade parimad esitused  on kätte saadavad  lasteaia arvuti sise-kettal.

Auhinnatud on järgmiselt:
2007
Tublid Tervisedendajad: 
Pilvetriinud  Trikitriinud, Õnnetriinud, Marjatriinud
Tubli Tervisedendaja: õpetaja Aino Eensoo

2008
Tublid Tervisedendajad:
 Põnnitriinud, Pisitriinud, Naerutriinud, Päikesetriinud, Lilletriinud
Tubli Tervisedendaja: liikumisõpetaja Urve Kukk

2009
Tublid tervisedendajad: 
Rõõmutriinud
Tubli tervisedendaja: õpetaja Kertu Kari

2010
Tublid Tervisedendajad:
 Naerutriinud, Pilvetriinud
Tubli Tervisedendaja:  õpetaja  Mare Robal

2011
Tublid Tervisedendajad:
 Naerutriinud, Pilvetriinud, Trikitriinud
Tubli Tervisedendaja: Kaja Eskel

2012
Tublid Tervisedendajad:
 Naerutriinud, Pilvetriinud, Trikitriinud, Täpitriinud
Tubli Tervisedendaja: liikumisõpetaja Kärt Jalajas

2013
Tublid Tervisedendajad:
 Kõik Rühmad + Kokatriinud (lasteaia köök)
Tubli Tervisedendaja: õpetaja Kertu Mellikov

2014
Tublid Tervisedendajad:
 Põnnitriinud, Naerutriinud, Täpitriinud, Marjatriinud Pilvetriinud
Tubli Tervisedendaja: õpetaja Kaja Eskel

2015
Tublid Tervisedendajad: 
Kõik rühmad
Tubli Tervisedendaja: liikumisõpetaja Kertu Mellikov

2016
Tublid Tervisedendajad:
 Pisitriinud, Pilvetriinud. Ergutuspreemia: Naerutriinud
Tubli Tervisedendaja: õpetaja Maie Reinomägi.
Personali Tervisedendus Toetaja: logopeed Aire Hansen

2017
Tublid tervisedendajad: Pisitriinud ja Trikitriinud. Ergutuspreemia: Marjatriinud (süsteemse töö eest empaatia arendamisel).
Tubli tervisedendaja: Doris Kaev
Eriauhind: Pilvetriinud, liikumisõpetaja Kertu Mellikov

2018

Tublid tervisedendajad: Õnnetriinud, Pilvetriinud, Marjatriinud, Trikitriinud Kiitus: Põnnitriinud
Tubli tervisedendaja: õpetaja Doris Kaev

 2019

Tublid tervisedendajad: Pilvetriinud, Pisitriinud 
Tubli tervisedendaja: liikumisõpetaja Kertu Mellikov

 2020

Tublid tervisedendajad: kõik rühmad
Tubli tervisedendaja: õppealajuhataja Kaidi Pugašev

2021
Parimad tervisedendajad: 
 Ly Villemi ja Doris Kaev
Parim õuesõppe propageerija ja eeskuju: Signe Tera
Mitmekesisemate õuesõppe ideede jagajad: Päikesetriinude meeskond
Aasta parim innovaatiline idee: „ Tervisedenduse Konverents“ Urve Kukk

2022
Tublid tervisedendajad:  Heidi Mikiver ( personali vaimne ja füüsiline tervis-  massaaž), Keiu Naur (personali vaimne tervis -Teatriklubi eestvedaja)
Tubli silmailu looja:  Liina Karu 
Aasta tegija: hooviala hooldusfirma "Matesen Grupp"  - tervisedendusmeeskonna kiitus koos tänukirjaga

2023
Tublid tervisedendajad: liikumisõpetaja Urve Kukk, valmistas lastele õue - liikumistegevustesse vanadest toolidest ja suuskadest tõukekelgud.
Pilvetriinude õpetaja Doris Kaev, personaliprojekti „Kilomeetrid loevad“ eestvedamise eest.
Aasta tervisteguLy Villemi, õpetaja abidele mugava tööriietuse soetamine tööks lastega õues viibimise ajal. 
Lepatriinu meeskondadele: lastes jätkusuutliku väärtuse kujundamine läbi taimekasvatuse.

 

 

Viimati muudetud 18.03.2024