Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Töökorraldus Lepatriinu lasteaias

Koosseis

Alates 24.08.2020 ( direktori kk nr 1-2/4, 06.08)  on kinnitatud Tallinna Lepatriinu Lasteaia koosseisunimestik alljärgnevalt:

Direktor

1,0
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal 1,0
Direktori asetäitja majanduse alal 1,0
Muusika- ja liikumisõpetaja 2,5
Logopeed 1,0
Eripedagoog 1,0
Õpetaja 24,0
Õpetaja abi 12,0
Pesumasinist 0,5
Koristaja 1,0
Remonditööline 0,4
Kokku ametikohti 45,4

VABAD AMETIKOHAD

Käesoleval ajal vabu ametikohti ei ole

Viimati muudetud 08.10.2020