Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Lepatriinu Lasteaia IKT-Triinud lendavad appi

Tallinna Lepatriinu Lasteaia IKT-Triinud lendavad appi

Tallinna Lepatriinu Lasteaed osales vahemikus märts - juuni 2024 Insplay RoboMentor programmis.

Programmis osalemine oli meie lasteaiale vajalik, et suurendada õpetajate teadmisi ja oskusi digi-ja robootikavahendite kasutamise alal. Lisaks sai juurde erinevaid huvitavaid ideid ja nippe erinevate vahendite rakendamiseks ning nende kaasamiseks erinevatesse tegevustesse, sealhulgas lõimides võimalikult palju õppekasvatusvaldkondi.

Kuidas see teekond siis alguse sai? Nagu ikka siis iga algus on raske. Tegelikult olin ka mina kunagi üks nendest, kes arvas, et milleks mul vaja neid digivahendeid tegevustes kasutada. Suuresti oli puudu ka motivatsioonist ja ajast. Aga kui lõpuks nägin, kui põnevaid tegevusi erinevate vahenditega teha saab, siis hakkasid ka minul ideed peas tekkima ning tuli soov neid koos lastega katsetada. Just nende suur huvi ja siiras rõõm andis palju positiivset tagasisidet. Väga suureks motivatsiooni tekitajaks olid minu ülikooli kursuse kaaslased ning ka Tallinna Ülikool, pakkudes erinevaid ainetunde, mis hõlmasid erinevate digilahenduste katsetamist.


Lepatriinu Lasteaed peab laste digipädevuse arendamist ja õpetajate poolset haridusrobootika kasutamist aina rohkem oluliseks, seda juba lasteaiast alates. Laste loovuse arengule, probleemide lahendamise ja koostööoskuse tekkimisele aitab kaasa MATIK-õpe. MATIK tähistab viiel valdkonnal tuginevat praktilise kallakuga õpet ehk matemaatika, teaduse, tehnoloogia, inseneeria ning kunstide edukat ühendamist. Seega on digiõpe interdistsiplinaarne ja mis peamine: lastele meeldivad digivahendid ja see rikastab õppe-ja kasvatustööd.

Selleks, et muuta robootika kasutamine kõigile meie lasteaia õpetajatele ja lastele toredaks ühiseks ettevõtmiseks on kindlasti vaja tahet ja teadmisi. Tarvis oleks välja mõelda vahvaid õppetegevusi, et sütitada motivatsiooni õppetegevuse läbiviimiseks.

Meie lasteaeda tõi enda teadmised minu üks hea sõbranna, minu endine kursusekaaslane ülikoolist ning praegune Insplay Mentor, Kertu Abras. Ta uuris, kas erinevad vahendid, millest me võiksime enda robootika teekonda alustada, on meie lasteaeda soetatud? Suureks rõõmuks olid need küll olemas, kuid kahjuks polnud need siiani piisavalt kasutust leidnud. Nii nagu ütles Kertu, siis parem mingu nad katki kasutades, kui niisama kapis tolmu kogudes. Seega on aeg hakata tegutsema.

Tulevik meie lasteaia robootika ja digivahendite kasutamises võiks välja näha kindlasti positiivselt meelestatud ja teotahteline. Miks see aga pole seda juba praegu? Vesteldes teiste õpetajatega, on selgunud, et üheks suureks mureks on “ekraani hirm”. Seda seetõttu, et digi- ja robootika seostub paljudele ainult ekraani ees olemisega, mida see siiski tegelikult ei ole. Lisaks selgusid ka järgnevad takistused: ajamahukas ettevalmistus (vahendite laadimine, kättesaadavus), suhtumine - nagunii lapsed puutuvad nende vahenditega kokku, et kas lasteaias ikka on neid vaja kasutada. Puuduvad teadmised ja motivatsioon ning kohati valitseb infopuudus. Võiks olemas olla juhendid/vanused/joonised nende asjade juures nähtavad, et isegi laps saaks hakkama (nt lõpurühmad).

Mida siis teha ja kust alustada? Lasteaias on olnud aastaid tagasi avatud tunnid, kus õpetajad näitasid erinevaid õppetegevusi teistele kolleegidele ning said seeläbi uusi ideid. On olnud arutelu, et kas tuua avatud tegevused tagasi või mitte. Leian, et vastus on “jah”, kuid nüüd võiks keskenduda just robootika- ja digiõppele. See valdkond on ka uues õppekavas, ning hetkel oleme veel üsna ebakindlad selle teema käsitlemisel. Üksteise nähtud tegevustest võiks saada häid ideid ja enesekindlust juurde. Miks mitte kutsuda ka koolitajad või hoopis ise nendeks olla, jagades enda senist kogemust robootika õpetamisel.

Tänu Robomentori koolitusele kuulsin rohkem ka digilõunatest, millega plaaniksime sügisest alustada. Arutledes õppealajuhatajaga, leidsime, et need võiksid olla konkreetsed, lühidad ja praktilised, et igaüks jõuaks vahendiga teha esmase tutvuse ja seejärel hakata iseseisvalt katsetama. Lisaks võtame koosolekul ette ideekorje teemal, kuidas saaksime elavdada digivahendite kasutamise kultuuri meie lasteaias.

Programmis osalemine andis mulle juurde uusi teadmisi robotitega, mida polnud varem katsetada saanud. Sain uusi ideid ja vahvaid õppemänge, mida erinevate digivahenditega läbi viia. Kindlasti jääb programmi positiivselt meenutama suurepärased koolitajad ja tore õpihimuline seltskond. 

Aitäh teile koolitajad ja toredad õpetajad mu ümber!

Kes tunneb, et just selline äge kogemus on ta elust puudu siis kiirelt “sammud” RoboMentori veebilehele www.insplay.eu/robomentor.

 

Autorid: IKT-triinud grupiliikmed Eneli Uusmets, Maie Pärtna