Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Arengukava

Arengukava

TALLINNA LEPISTIKU LASTEAIA 2022-2024 leiad siit

Tallinna Lepistiku Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab:

  • lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad;
  • arengukava valdkondade eesmärgid kolmeks aastaks;
  • arengukava tegevuskava kolmeks aastaks;
  • arengukava uuendamise korra.

Tallinna Lepistiku Lasteaia arengukava lähtub eelnevast arengukava tegevuskava perioodist 2019-2021.a. Tallinna Lepistiku Lasteaia põhimäärusest, Koolieelse lasteasutuse seadusest, Tallinna haridusstrateegiast 2020-2030.
Arengukava koostamise aluseks on sisehindamise aruanne, lasteaia hetkeseis, ressursid ja vajadused, aga samuti hoolekogu ja pedagoogide ettepanekud erinevatel teemadel.
Arengukava tegevuskava koostamisel on arvestatud sisehindamise tulemusena välja toodud lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

Viimati muudetud 27.10.2022